avrotros.nl

AVROTROS is er voor iedereen. Betrokken bij de maatschappij, informeren, vermaken en verbinden we op een toegankelijke wijze vanuit een positieve visie.
Onze kernwaarden zijn daarbij richtinggevend: onafhankelijk, positief en verbindend.

AVROTROS wil de omroep zijn met het grootste bereik en de hoogste waardering.