Reglementen Gouden RadioRing, Zilveren RadioSter en Gouden Podcast

AVROTROS

De verkiezing van de Gouden RadioRing en de Zilveren RadioSterren wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS.

Update reglementen - Update

Omdat de 5 genomineerden van de Gouden RadioRing worden onthuld bij RTL Boulevard, is besloten om de stembussen voor de tweede stemronde vervroegd te openen. Meteen na deze publieke bekendmaking kan er dus gestemd worden op de 5 genomineerde radioprogramma's.

Verantwoording verkiezing Gouden RadioRing

 • De verkiezing van de Gouden RadioRing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS. 

 • In aanmerking voor de verkiezing van de Gouden RadioRing 2021 komen radioprogramma’s van Nederlandse makelij, die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroep en commerciële stations in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, en die voorkomen in de Top 200 van de best beluisterde radioprogramma’s over het gehele jaar 2021, samengesteld op basis van luistercijfers van het NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Landelijke stations zijn NPO zenders, commerciële stations die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en stations die op programma-niveau deelnemen aan het NLO. Een verkiesbaar radioprogramma moet in 2021 minimaal in een aaneengesloten periode van drie maanden zijn uitgezonden (dat hoeven geen drie volle maanden te zijn geweest) en dient minimaal twaalf uitzendingen te hebben gehad. 

 • Naast de radioprogramma’s die op basis van bovenstaande voorwaarden in de keuzelijst voorkomen, zal er tevens een ‘vrije keuze’ optie op de stemsite worden aangeboden, waarbij een stemmer zelf een radioprogramma kan invullen dat niet in de keuzelijst voorkomt. Een dergelijke vrije keuze dient wel een radioprogramma te zijn van één van de deelnemende radiozenders (zie laatste punt voor een overzicht) en zal in het geval van nominatie door de notaris getoetst worden op de bij het vorige punt vermelde voorwaarden (met uitzondering van de voorwaarde van een notering in de Top 200 van het NLO over het gehele jaar 2021). Bij de verkiezing van de Gouden RadioRing 2021 kan maar 1 stem uitgebracht worden. Er kan dus alleen worden gestemd op een radioprogramma uit de keuzelijst óf op een radioprogramma op basis van eigen keuze.

 • Uitgesloten van deelname zijn nieuwsblokken, uitzendingen van politieke partijen, hoorspelen, programma’s die de naam van een invaller hebben gekregen en programma’s die een samenvatting/weekoverzicht van het reguliere programma zijn. 


 • Na publicatie van de geselecteerde programma’s op de internetsite van de verkiezing kan de selectie alleen worden gewijzigd door degene die de geselecteerde programma’s heeft vastgelegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden wanneer een programma bij nader inzien toch niet aan de criteria voldoet (en dus verwijderd dient te worden) of toch wel aan de criteria voldoet (en dus toegevoegd dient te worden).

 • Het publiek kan in de eerste en tweede ronde stemmen via internet. De verkiezing van de eerste ronde loopt van 10 januari 2022 om 8:50 uur t/m 20 januari 2022 om 11.59 uur. De tweede ronde gaat open meteen na de publieke bekendmaking in RTL Boulevard op 21 januari 2022 en zal sluiten op 27 januari 2022 om 20:30 uur. De stemmen van medewerkers van omroeporganisaties en productiebedrijven, die via hun bedrijf stemmen, worden uit de uitslag geschrapt. Dit geldt zowel voor de eerste ronde als de tweede ronde. 

 • Iedere stemmer kan in beide rondes maximaal 1 stem uitbrengen. Het is in beide rondes mogelijk om vaker te stemmen, maar de reeds uitgebrachte stem wordt dan automatisch overschreven door de nieuwe stem. 

 • De vijf radioprogramma’s met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Gouden RadioRing. Meteen na de publiekelijke bekendmaking van de vijf genomineerden volgt een tweede ronde. Het publiek kan wederom via internet een stem uitbrengen op één van de vijf genomineerde radioprogramma’s. Het radioprogramma met de meeste stemmen wint de Gouden RadioRing.

 • Als na afloop van de eerste verkiezingsronde verschillende radioprogramma’s een gelijk aantal stemmen heeft, dan worden, indien van toepassing, al deze programma’s genomineerd. In dat geval kan het zo zijn dat er meer dan vijf radioprogramma’s genomineerd worden voor de Gouden RadioRing. 

 • Als na afloop van de tweede verkiezingsronde meerdere genomineerde radioprogramma’s de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere radioprogramma’s de Gouden RadioRing. 

 • Een radioprogramma kan de Gouden RadioRing maar één keer per drie edities winnen. Deze regel geldt ook voor identieke of sterk gelijkende remakes, al te gelijkende spin-offs en programma’s met een andere naam maar een goeddeels zelfde formule en/of met dezelfde presentator(en).

 • De volledige stemprocedure van de Gouden RadioRing staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris het besluit nemen één of meerdere radioprogramma‘s uit de verkiezing te schrappen. Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. De notaris zal hierop streng toezien. De notaris maakt proces verbaal op van zowel de uitslag van de eerste als de tweede verkiezingsronde. 

 • Voor nominaties komen in aanmerking NPO zenders, landelijke commerciële stations die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en stations die op programma-niveau deelnemen aan het NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Dat zijn in 2021: NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, NPO FunX, Radio 538, Sky Radio, Qmusic, Radio Veronica, Radio 10, SLAM!, BNR Nieuwsradio, 100% NL, Kink, Sublime en Classic NL.

Verantwoording verkiezing Zilveren RadioSter 2021

 • De verkiezing van de Zilveren RadioSterren wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS. 

 • In aanmerking voor de verkiezing van de Zilveren RadioSter 2021 komen presentatoren en presentatrices van radioprogramma’s van Nederlandse makelij, die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroep en commerciële stations in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, en wiens radioprogramma voorkomt in de Top 200 van de best beluisterde radioprogramma’s over het gehele jaar 2021, samengesteld op basis van luistercijfers van het NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Landelijke stations zijn NPO zenders, commerciële stations die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en stations die op programma-niveau deelnemen aan het NLO. Een verkiesbare radiopresentator moet in 2021 minimaal in een aaneengesloten periode van drie maanden on-air zijn geweest (dat hoeven geen drie volle maanden te zijn geweest) en dient minimaal twaalf uitzendingen te hebben gepresenteerd.

 • Naast de presentatoren en presentatrices die op basis van bovenstaande voorwaarden in de keuzelijst voorkomen, zal er tevens een ‘vrije keuze’ optie op de stemsite worden aangeboden, waarbij een stemmer zelf een presentator of presentatrice kan invullen die niet in de keuzelijst voorkomt. Een dergelijke vrije keuze dient wel een presentator of presentatrice te zijn van één van de deelnemende radiozenders (zie laatste punt voor een overzicht) en zal in het geval van nominatie door de notaris getoetst worden op de bij het vorige punt vermelde voorwaarden (met uitzondering van de voorwaarde dat diens radioprogramma een notering moet hebben in de Top 200 van het NLO over het gehele jaar 2021). Bij de verkiezing van de Zilveren RadioSter 2021 kan maar 1 stem op de categorie Man en 1 stem op de categorie Vrouw uitgebracht worden. Er kan dus alleen worden gestemd op een presentator en/of presentatrice uit de keuzelijst óf op een presentator en/of presentatrice op basis van eigen keuze.

 • Presentator of presentatrice op de radio is de verzamelnaam voor een dragende stem van een radioprogramma. Dat kan een deejay zijn, maar geen nieuws-anchor (nieuwsblokken zijn uitgesloten van deelname, evenals uitzendingen van politieke partijen en hoorspelen). De presentatoren en presentatrices leiden het radioprogramma of werken in een gelijke verhouding samen als duo-presentatie of zijn de enige die het radioprogramma presenteren. Bij duo-presentatie kunnen beide presentatoren als duo worden genomineerd. Sidekicks en mensen met een rubriek of andere kortdurende aanwezigheid zijn uitgesloten van deelname. 

 • Er zijn twee Zilveren RadioSter verkiezingen: de Zilveren RadioSter voor de radio- vrouw(en) van het jaar, en de Zilveren RadioSter voor de radio-man(nen) van het jaar.

 • Na publicatie van de geselecteerde presentatoren/presentatrices op de internetsite van de verkiezing kan de selectie alleen worden gewijzigd door degene die de geselecteerde namen heeft vastgelegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden wanneer een presentator/presentatrice bij nader inzien toch niet aan de criteria voldoet (en dus verwijderd dient te worden) of toch wel aan de criteria voldoet (en dus toegevoegd dient te worden).

 • Het publiek kan stemmen via internet. De stemmen van medewerkers van omroeporganisaties en productiebedrijven, die via hun bedrijf stemmen, worden uit de uitslag geschrapt. 

 • Iedere stemmer kan maximaal 1 stem uitbrengen in de categorie Man en 1 stem in de categorie Vrouw. Het is mogelijk om vaker te stemmen, maar de reeds uitgebrachte stem wordt dan overschreven door de nieuwe stem. 

 • Elke Zilveren RadioSter verkiezing heeft één verkiezingsronde. Deze verkiezing loopt van 10 januari 2022 om 10:30 uur t/m 20 januari 2022 om 11.59 uur. 

 • De drie presentatoren en de drie presentatrices met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Zilveren RadioSter. De presentator(en) en presentatrice(s) met de meeste stemmen winnen de Zilveren RadioSterren. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het RadioGala van het Jaar 2021.

 • Als na afloop van de verkiezing meerdere presentatoren en/of presentatrices een gelijk aantal stemmen heeft, dan worden, indien van toepassing, al deze mensen genomineerd. In dat geval kan het zo zijn dat er meer dan drie mensen genomineerd worden voor de Zilveren RadioSter. 

 • Als na afloop van de verkiezing meerdere genomineerde presentatoren en presentatrices de meeste en een gelijk aantal stemmen heeft, winnen meerdere mensen de Zilveren RadioSter. 

 • Eén en dezelfde presentator of presentatrice kan maximaal drie keer achter elkaar in opeenvolgende edities de Zilveren RadioSter winnen. Daarna mag die presentator of presentatrice één editie niet meedoen aan de verkiezing van de Zilveren RadioSter.

 • De volledige stemprocedure van de Zilveren RadioSter staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris het besluit nemen een of meerdere presentatoren en/of presentatrices uit de verkiezing te schrappen. De notaris maakt proces verbaal op van de uitslag. 

 • Voor nominaties komen in aanmerking presentatoren en presentatrices van NPO zenders, landelijke commerciële stations die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en stations die op programma-niveau deelnemen aan het NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Dat zijn in 2021: NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5, NPO FunX, Radio 538, Sky Radio, Qmusic, Radio Veronica, Radio 10, SLAM!, BNR Nieuwsradio, 100% NL, Kink, Sublime en Classic NL.

Verantwoording verkiezing Gouden Podcast 2021

 • De verkiezing van de Gouden Podcast wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS. 

 • In aanmerking voor de verkiezing van de Gouden Podcast 2021 komen Nederlandstalige podcasts die voorkomen in de Top 100 van de ‘NLO Podcast en Audio on demand Standaard’ of de Top 100 van het podcast-platform Spotify, gemeten op basis van de beschikbare data over het gehele jaar 2021. Daarnaast zal er een ‘vrije keuze’ optie op de stemsite worden aangeboden, waarbij een stemmer zelf een podcast kan invullen die niet in de keuzelijst voorkomt. In geval van nominatie middels vrije keuze zal de bewuste podcast door de notaris getoetst worden op de gestelde voorwaarden (zie volgende punt). Bij de verkiezing van de Gouden Podcast 2021 kan maar 1 stem uitgebracht worden. Er kan dus alleen worden gestemd op een podcast uit de keuzelijst óf op een podcast op basis van eigen keuze.

 • Een verkiesbare podcast moet in 2021 minimaal 2 nieuwe afleveringen hebben gepubliceerd. Uitgesloten van deelname zijn podcasts waarin het gaat om terugluisteren van lineaire radio- of tv-uitzendingen. Bij de verkiezing van de Gouden Podcast gaat het om zogenaamde podcast-only titels, waarvan de content speciaal is gemaakt voor het medium podcast. Een podcast-only titel die is uitgezonden op een lineair kanaal, komt wel in aanmerking voor een plaats op de stemlijst.

 • Na publicatie van de geselecteerde podcasts op de internetsite van de verkiezing kan de selectie alleen worden gewijzigd door degene die de geselecteerde podcasts heeft vastgelegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden wanneer een podcast bij nader inzien toch niet aan de criteria voldoet (en dus verwijderd dient te worden) of toch wel aan de criteria voldoet (en dus toegevoegd dient te worden).

 • Het publiek kan stemmen via internet. De stemmen van medewerkers van omroeporganisaties en productiebedrijven, die via hun bedrijf stemmen, worden uit de uitslag geschrapt. 

 • Iedere stemmer kan maximaal 1 stem uitbrengen. Het is mogelijk om vaker te stemmen, maar de reeds uitgebrachte stem wordt dan overschreven door de nieuwe stem. 

 • De Gouden Podcast verkiezing heeft één verkiezingsronde. Deze verkiezing loopt van 10 januari 2022 om 10:30 uur t/m 20 januari 2022 om 11.59 uur.

 • De drie podcasts met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Gouden Podcast. De podcast met de meeste stemmen wint de Gouden Podcast. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het RadioGala van het Jaar 2021.

 • Als na afloop van de verkiezing meerdere podcasts een gelijk aantal stemmen heeft, dan worden, indien van toepassing, al deze podcasts genomineerd. In dat geval kan het zo zijn dat er meer dan drie podcasts genomineerd worden voor de Gouden Podcast. 

 • Als na afloop van de verkiezing meerdere genomineerde podcasts de meeste en een gelijk aantal stemmen heeft, winnen meerdere podcasts de Gouden Podcast. 

 • Een podcast kan de Gouden Podcast maar één keer per drie edities winnen.  

 • De volledige stemprocedure van de Gouden Podcast staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris het besluit nemen een of meerdere podcasts uit de verkiezing te schrappen. De notaris maakt proces verbaal op van de uitslag.