De familie Stein en de moderne kunst; Gertrude, Leo en Michael Stein: Amerikanen in Parijs aan het begin van de twintigste eeuw.

Als eersten kochten ze werken van Matisse, Picasso en Juan Gris en droegen daarmee bij aan de latere roem van deze kunstenaars, niet alleen in Europa maar ook in Amerika.

De kinderen van de familie Stein hadden een Duits-Joodse achtergrond maar groeiden op in Californië. Die jeugd aan de Amerikaanse westkust heeft misschien bijgedragen aan de openheid waarmee ze in het leven stonden en aan hun radicale moderne spirit. Alle Steins verzamelden kunst. Daarnaast was Michael tevens de beheerder van het familiekapitaal. Leo, de oudste, was kunsthistoricus en adviseur van belangrijk kunstverzamelaar Albert C. Barnes. Gertrude, de jongste, was schrijfster. Leo was degene die Gertrude introduceerde in de kunstwereld van Parijs. Vervolgens begonnen de Steins met het bijeenbrengen van een collectie met de hulp van handelaar Ambroise Vollard. Gertrude was niet alleen een kunstkenner, ze was ook een enthousiast kroniekschrijver van haar tijd. Als gastvrouw en mentor ontving ze kunstenaars als Hemingway, Scott Fitzgerald, Picabia, Picasso, en Matisse. De bestseller ‘The Autobiography of Alice B. Toklas’ schetst een beeld van Gertrude Steins leven en werk te midden van de kunst (de titel van het boek wekt de indruk dat het hier om de autobiografie van Alice B. Toklas – Steins geliefde – gaat, maar Stein schreef het boek zelf). De documentaire volgt het verhaal van het ontstaan van de kunstcollectie van de familie Stein en daarmee het verhaal van de familie zelf. Aan het woord komen Cecile Debray van het Centre Pompidou in Parijs en kunsthistoricus Robert Parker, werkzaam voor het Metropolitan Museum of Art in New York. Zij belichten de manier waarop het lot van de familie Stein verweven is met de geschiedenis van de Franse en de Amerikaanse kunst. Een film van Elizabeth Lennard Een coproductie van Artline Films, ARTE France en Réunion des musées nationaux Grand-Palais

Deel dit artikel