Marionettenspeler, regisseur en kunstenaar Michael Meschke kan bogen op een internationale carrière van meer dan zestig jaar.

Wanneer de lichten in het theater dimmen en het podium zichtbaar wordt, brengt marionettenspeler Michael Meschke zijn poppen tot leven. Op dat moment wordt de spirituele connectie tussen de poppen en hun maker zichtbaar voor de toeschouwers.

Michael Meschke

Marionettenspeler, regisseur en kunstenaar Michael Meschke (Gdansk, 1931) kan bogen op een internationale carrière van meer dan zestig jaar. De marionetten die hij in die periode schiep en die een rol speelden in zijn voorstellingen, zijn als kinderen voor hem, elk met een uniek karakter en uiterlijk.

Mythische figuren

Bij het creëren van zijn poppen heeft Meschke zich in de loop der tijd laten inspireren door mythische en literaire figuren. Bijvoorbeeld door Penelope, de vrouw van Odysseus uit het verhaal van de Griekse dichter Homeros, door Antigone, de heldin uit het stuk van Sophocles, en door de onsterfelijke Don Quichot.

Archetypen

Elke pop staat in dienst van een bepaald levensthema – een ervaring – die het publiek kan herkennen. Daarbij geeft Meschke zijn poppen zowel archetypische als sterfelijke eigenschappen mee.

Documentaire

De documentaire De man die engelen liet vliegen vormt een ontroerend portret van een kunstenaar in de nadagen van zijn carrière, die op zijn vakgebied internationaal een voortrekkersrol vervuld heeft.

Credits

Een film van Wiktoria Szymanska. Een productie van Luna W - Les films du Balibari in samenwerking met AVRO, SVT, YLE en Télénantes.

Voor het eerst uitgezonden op 17 juli 2014

Deel dit artikel