Zwarte personages figureren vaak op Nederlandse schilderijen uit de Gouden Eeuw, maar kregen zelden aandacht van kunsthistorici. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Een zoektocht naar de verborgen verhalen van zwarte figuren.

Zoektocht

Daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Zwart belicht vormt een zoektocht naar de verborgen verhalen van zwarte figuren, zoals verbeeld op de schilderijen van Pieter Paul Rubens en kunstenaars uit zijn kring.

Slavernijverleden

De historische beeldvorming over zwarte mensen in de Nederlanden lijkt vooral te worden bepaald door het koloniale- en het slavernijverleden. Toch blijken er vele kunstwerken te zijn die andere, minder bekende geschiedenissen aan het licht brengen. Geschiedenissen die kunstenaars gezien en vastgelegd hebben, maar die in onze tijd kennelijk moeilijk te duiden zijn en die daarom nauwelijks aandacht gekregen hebben.

Rubens

Vooral het werk van Peter Paul Rubens en enkele schilders uit zijn omgeving valt op. Hun zwarte figuren zijn alles behalve stereotiep en nemen bovendien vaak een prominente plek in op de werken. Regisseur Tessa Boerman belicht een aantal van deze werken en hun verborgen verhalen in een uitgesproken beeldtaal die gebruik maakt van het in de zeventiende eeuw zo populaire clair-obscur.

Documentaire

In de documentaire kijken we mee met (kunst-)historici die zich inmiddels wèl hebben verdiept in het onderwerp. Als in een detective geven deze kenners aanwijzingen waardoor er steeds meer aan het licht komt. Sommige werken krijgen een geheel nieuwe interpretatie. In de loop van de film wordt steeds duidelijker hoe stereotiepe beeldvorming het blikveld beperkt heeft en vooral: dat er buiten dat beperkte blikveld veel te ontdekken valt.

Voor het eerst uitgezonden op 5 oktober 2008

Deel dit artikel