In DNA Onbekend staan familiegeheimen, en de ontrafeling hiervan door DNA-onderzoek centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie?

Peter groeit op als jongste kind van zijn moeder. Zijn broers en zus hebben een andere vader dan hij. Peter voelt zich als kind regelmatig buitengesloten. Peter vraagt zijn moeder dikwijls wie zijn vader is, maar nooit geeft zijn moeder antwoord. Wanneer Peter twintig jaar oud is, heeft hij een heftige ruzie met zijn moeder over het onderwerp 'vader' waarbij zijn moeder toegeeft wie Peters vader wel eens zou kunnen zijn; namelijk 'ome Frans'; de man van zijn moeders tante.

Hilda heeft heel haar leven al het gevoel dat ze 'anders' is. Al op jonge leeftijd ontstaat het vermoeden dat zij mogelijk een andere vader heeft dan haar zusje. De twijfel over haar afkomst wordt groter als ze met haar trouwen een geboorteakte aanvraagt waarop staat dat ze erkend is door een andere man dan haar vader. Wanneer ze haar moeder met deze ontdekking confronteert, ontkent ze. Toch laat de twijfel Hilda niet los. Ze besluit verhaal te halen bij een tante die na jaren zwijgen toegeeft dat Hilda inderdaad een andere vader heeft. Voor Hilda begint op dat moment de zoektocht naar haar vader.

BENIEUWD HOE HET NU MET HILDA EN PETER GAAT?

Deel dit artikel