Info uitzending 31 augustus 2018. In Nederland worden dagelijks honderden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit door een mensenhandelaar. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) gaat de strijd aan tegen deze mensenhandel.

Eén van de doelen van het CKM is de onzichtbare wereld van kinderhandel en mensenhandel zichtbaar maken. We gaan voor snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde behandeling voor slachtoffers en voor een effectievere opsporing van plegers. Dit doen we door te onderzoeken, publiceren, lobbyen en agenderen. Daarnaast initiëren en participeren we in diverse pilots en projecten die betrekking hebben op de bestrijding van mensenhandel en de hulpverlening aan slachtoffers.

Twee keer per jaar voert het CKM campagne onder de noemer ‘Maak het zichtbaar’. Doel is om het grote publiek bewust te maken van deze problematiek én om de samenleving te betrekken in de strijd tegen mensenhandel. Meer: www.maakhetzichtbaar.nl en www.ckm-fier.nl

Maak het zichtbaar 

Deel dit artikel