Info uitzending 7 september 2018. Middels de aanleg van tiny forests en buitenlesdagen wil IVN zorgdragen voor een gezondere leefomgeving en de kloof tussen mens en natuur verkleinen.  

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

IVN Natuureducatie wil de komende vier jaar 100 Tiny Forests aanleggen. Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

Kijk op www.ivn.nl/tinyforest voor meer informatie.

Buitenlesdag

IVN Natuureducatie en Jantje Beton organiseren élk jaar de Nationale Buitenlesdag. Kinderen zitten op school namelijk langdurig en te veel binnen. Een klaslokaal is meestal weinig inspirerend en de luchtkwaliteit laat vaak te wensen over. Dit kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid en een gebrek aan concentratie.

Buiten leren kinderen op een andere manier samenwerken en bewegen ze meer. En meer beweging is gezonder. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die buitenles krijgen beter presteren tijdens lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast hebben natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht een positief effect op het leer- en concentratievermogen van kinderen. Buitenles is dus leuk én leerzaam.

Kijk op www.buitenlesdag.nl voor meer informatie.

Buitenlesdag

Deel dit artikel