Info uitzending 17 augustus 2018. Onze oceanen en zeeën zijn van levensbelang en staan tegelijkertijd enorm onder druk. De laatste veertig jaar zijn visbestanden in de oceanen bijna gehalveerd; een derde van de visbestanden op aarde wordt overbevist. Dat percentage groeit. 

Wat doet de Marine Stewardship Council  

MSC werkt met haar keurmerkprogramma aan de bescherming van oceanen wereldwijd. Vis met het MSC-keurmerk komt uit visserijen die genoeg vis in zee overlaten voor de toekomst en die zorgvuldig omgaan met het overig natuurlijk zeeleven. Wie vis met het MSC-keurmerk eet, steunt rechtstreeks de visserijen die onze oceanen beschermen én stimuleert andere visserijen om dat ook te doen.

Vis voor Goed

In het project ‘Vis voor Goed’ biedt MSC vissers in Mexico, Indonesie en Zuid-Afrika ondersteuning om hun visserij te verduurzamen, visbestanden te herstellen en bij te dragen aan gezonde oceanen die wemelen van het leven. Dat is hard nodig voor de voedselzekerheid van miljarden mensen die vis als belangrijkste eiwitbron op hun menu hebben, voor miljoenen werknemers in de visserijsector, maar vooral voor het behoud van oceanen wereldwijd. We werken samen met visserijen, overheden, de visindustrie, wetenschap en natuurorganisaties om visserijen daadwerkelijk te verduurzamen zodat ze uiteindelijk kunnen profiteren van de groeiende marktvraag naar duurzaam gevangen vis. Vis voor Goed wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Vis voor goed

Deel dit artikel