Eurovisie SongfestivalPreloader
Eurovisie Songfestival

Informatie over televoting, stemvoorwaarden en privacy

Lees hier de algemene voorwaarden voor het stemmen tijdens het Eurovisie Songfestival.

Wanneer kan ik mijn stem uitbrengen? 

Je kunt je stem uitbrengen op de deelnemende landen tijdens de live-uitzending op NPO 1 op dinsdag 9 mei 2023 (eerste halve finale) en op zaterdag 13 mei 2023 (finale). De exacte tijden van de televoting worden tijdens de show aangegeven door de presentatoren.

Hoe kan ik stemmen?

Je kunt je stem uitbrengen via https://www.esc.vote/,

- Je kan niet op Nederland stemmen met een Nederlandse simkaart. 

- Stem via de 'Eurovision Song Contest' app in de App en Play store en ga naar 'vote'!  

- Bel naar 0909 03 (+ getal 01 t/m 15 voor het land)

- SMS het volgorde nummer (01 t/m 15) van het land naar 2580 

Wat zijn de kosten om te stemmen?

- Het kost 45 ct per stem.

Kan ik op Nederland stemmen?

Nee, met een Nederlandse simkaart kun je niet op Mia Nicolai & Dion Cooper stemmen.

Wie kunnen er stemmen?

Stemmen is voor iedereen mogelijk. Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders of voogd.

Zijn er prijzen te winnen?

Er zijn geen prijzen te winnen met het uitbrengen van je stem. 

Waar kan ik de Algemene Voorwaarden betaalde informatiediensten vinden?

Deze kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

Privacyverklaring voor het stemmen

De volgende informatie is bedoeld om u als deelnemer aan het Eurovisie Songfestival Televoting 2023 (het stemmen) een overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken wanneer u telefonisch stemt en over uw rechten op grond van de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als gezamenlijk verantwoordelijken zijn wij,

De European Broadcasting Union
L'Ancienne-Route 17A
1218 Le Grand-Saconnex, Geneve. Zwitserland
(de EBU)

samen met

AVROTROS
Witte Kruislaan 55
1217AM Hilversum
(de Deelnemende Omroep)

en

DIGAME GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Keulen
Duitsland
(het Bedrijf)

erop gericht om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en de Duitse Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG). We zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan die hieronder worden uiteengezet.
De EBU en het Bedrijf hebben een aparte overeenkomst gesloten om de gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 26 van de AVG te regelen. De kern van de inhoud daarvan is beschikbaar is bij de EBU en bij het Bedrijf.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

We zullen alleen de persoonsgegevens verwerken die we ontvangen wanneer u uw stem uitbrengt, hetzij door te bellen of door te sms'en (hetzij rechtstreeks verzonden of via de ESC-app) met behulp uw vaste of mobiele telefoon of netwerkprovider.
Daarbij zullen wij, afhankelijk van uw land van herkomst, indien van toepassing de volgende gegevens van u verzamelen

• Uw mobiele telefoonnummer (MSISDN - Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)

• De datum en tijd waarop u uw stem uitbracht

• Het nummer van de song waarop u hebt gestemd

• De naam van uw vaste of mobiele netwerkprovider

• De gekozen betaalmethode (prepaid of niet) en herkomst (provider).

Wat zijn de doeleinden van de verwerking en wat is de wettelijke basis hiervoor?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) voor:

• het berekenen en genereren van geldige en officiële resultaten van het Eurovisie Songfestival op basis van de stemmen die zijn uitgebracht door het publiek (inclusief die van jou) om de officiële resultaten te genereren die de rangschikking bepalen van alle songs van het Eurovisie Songfestival en de winnaar daarvan.

• het genereren van geaggregeerde statistieken over de stemming in het Eurovisie Songfestival

• het publiceren van geaggregeerde en geanonimiseerde resultaten/ stemmen

Wie heeft er toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Om deel te nemen aan het stemmen (Televoting), gebruikt u een telecommunicatiedienst die wordt gefaciliteerd door uw nationale telecommunicatiedienstverlener en / of aggregator die mogelijk een deel of al uw persoonsgegevens doorstuurt naar het Bedrijf om de berekening van een geldig kijkersresultaat mogelijk te maken.

Binnen het Bedrijf worden uw persoonlijke gegevens toegankelijk gemaakt voor de afdelingen die moeten voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen van het Bedrijf. Dienstverleners en plaatsvervangende agenten die voor het Bedrijf werken, kunnen ook persoonlijke gegevens ontvangen voor dergelijke doeleinden, op voorwaarde dat ze zich er in het bijzonder toe verbinden de vertrouwelijkheid en integriteit te bewaren. Dergelijke ontvangers kunnen bijvoorbeeld aanbieders van IT-diensten of telecommunicatie zijn.

Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens aan ontvangers buiten het Bedrijf plaatsvinden. Hoewel de EBU de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is met het Bedrijf met betrekking tot het proces van stemmen (Televoting), zal het Bedrijf uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan de EBU, die van het Bedrijf alleen geanonimiseerde resultaten zal ontvangen voor de hierboven genoemde doeleinden. Alleen de geaggregeerde en geanonimiseerde resultaten worden gepubliceerd.

Worden persoonsgegevens overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie?

Stemmen die buiten Duitsland worden uitgebracht, worden overgedragen aan het Bedrijf in Duitsland om ze te verwerken en er vindt geen verdere overdracht plaats. Het Bedrijf zal geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens door ons bewaard?

Het Bedrijf zal uw persoonsgegevens verwerken en bewaren zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.
Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, worden ze gewist, tenzij de verdere verwerking ervan - voor een bepaalde periode - vereist is voor de volgende doeleinden:

• Voldoen aan commerciële en belastingrechtelijke verplichtingen om te bewaren

• Duitse handelswet (HGB), Belastingwet (AO), Witwaswet (GwG). Deze wetten specificeren over het algemeen bewaartermijnen voor archivering en documentatiedoeleinden, variërend van twee tot tien jaar.

Wat zijn uw rechten?
 

De rechten die wij u toekennen zijn de volgende.
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te vragen dat ze worden gecorrigeerd in geval van onjuistheid of om ze te verwijderen als ze niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

In sommige gevallen heeft u het recht om te vragen om beperking van de verwerking, om gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Elke toestemming die u geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan te allen tijde worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming alleen voor de toekomst geldt. Verwerkingen die plaatsvonden voordat de toestemming werd ingetrokken, worden er niet door beïnvloed.

U kunt uw rechten uitoefenen door uw verzoek per e-mail te sturen naar [email protected]

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de Duitse Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG), heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de overtreding plaatsvond. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Hoe kunt u contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met:
De functionaris voor gegevensbescherming van het Bedrijf op [email protected] 
EBU's functionaris voor gegevensbescherming op [email protected] 

Ingangsdatum en wijzigingen

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 20 maart 2023.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.