Van Gogh was niet alleen beroepsmatig van invloed op Mondriaan. Hij was zijn achter,- achter-, achterneef!

Bij de Mondriaanmolen ontmoet Jasper Krabbé stamboomonderzoeker Eric Hennekam. Hij toont aan hoe Van Gogh en Mondriaan elkaars bloedverwanten blijken te zijn.

Deel dit artikel