In Nederland begroeten we elkaar met drie kussen op de wang. Deze traditie is niet in elk land bekend en wordt dan ook niet overal gewaardeerd. Als Jort een Chinese dame een handkus wil geven, lijkt dit niet helemaal de bedoeling.

Hoe kussen hoort

Hoe Heurt het Eigenlijk? is gebasseerd op het boek Hoe hoort het eigenlijk? van Amy Groskamp-Ten Have. Zij omschrijft hierin hoe het eigenlijk heurt; kussen.

"De waarde van de kus als gevoelsuiting is in onze dagen van vrij verkeer tusschen de seksen aanzienlijk gedaald. De kus tusschen een paar, dat noch verwant, noch gehuwd, noch verloofd is wordt niet meer ‘erg’ gevonden. Preutschheid bestaat niet meer en het is vrijwel ondoenlijk om te spreken over étiquette of wellevendheid bij het kussen.

De man, die iedere vrouw en ieder meisje dat hij aardig vindt kust of tracht te kussen, zal niemand ernstig nemen en het meisje, dat er geen enkel bezwaar in ziet zich door Jan en alleman te laten afzoenen degradeert zichzelf. Zij maakt zichzelf goedkoop en het gevolg zal niet uitblijven... Cavaliers zal zij altijd genoeg kunnen krijgen, maar de jonge man, die een levensgezellin zoekt zal haar voorbijgaan.

Verloofde paren, die zich niet ontzien om in het publiek uiting te geven aan hun gevoelens, maken ernstig inbreuk op de goede vormen. Zelfbeheersching is het kenmerk van welopgevoede lieden, die ten allen tijde zullen vermijden anderen aanstoot te geven."

Hoeheurt-algemeen.jpg
Een boek vol etiquette
Hoeheurt-algemeen.jpg

Deel dit artikel