In een 12-delige reeks van korte video's geven verschillende wetenschappers toelichting op onderzoek naar de werking van (klassieke) muziek op onze gezondheid. Wat doet klassieke muziek met het brein? Kan het ingezet worden als medicijn? Is het bevorderend voor ons psychisch welzijn?

In het kader van de podcast Kalm met Klassiek laten we wetenschappers aan het woord die zich bezighouden met vraagstukken rond gezondheid en muziek.

1 | Verbetert klassieke muziek je sportprestaties?

Gedragsbioloog Michelle Spierings doet aan Universiteit Leiden onderzoek naar muzikaliteit bij (niet-menselijke) dieren. In deze video gaat Michelle in op de invloed van muziek op sportprestaties:

blockquote
Mensen die muziek luisteren tijdens het sporten houden het langer vol.
Gedragsbioloog Michelle Spierings

2 | Werkt muziek als pijnstiller?

Arts-onderzoeker Thomas Dirven doet op dit moment mee aan de MChopin-studie. Daarin wordt onderzocht of muziek effect heeft op de klinkiek bij ouderen met een heupfractuur.

blockquote
Een patiënt die muziek luistert rondom de operatie heeft minder behoefte aan pijnstillers.
Arts-onderzoeker Thomas Dirven

3 | Het Mozart-effect: feit of fabel?

Universitair hoofddocent Gezondheids- en Klinische Neuropsychologie, Dr. Schaefer en leidt daar de 'Music, Brain, Health & Technology'-groep. Het onderzoek van de 'Music, Brain, Health & Technology'-groep richt zich met name op klinische toepassingen van muziek en de gerelateerde processen in het brein, en de mogelijkheden van nieuwe technologische ontwikkelingen van muziektechnologie voor gezondheidsdoelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het bewegen op muziek, muzikaal voorstellingsvermogen en effecten van muziek op andere functies, zoals cognitie of beloning, maar ook de onderliggende principes van het aanleren van muzikale vaardigheden. 

blockquote
Deze onderzoekers hadden ook niet gedacht dat er een periode zou komen waarin zwangere vrouwen cd's met Mozart toegstuurd zouden krijgen van de overheid. 
Universitair hoofddocent Gezondheids- en Klinische Neuropsychologie, Dr. Schaefer

4 | Kun je met muziek je uithoudingsvermogen trainen?

Arts-onderzoeker Pablo Kappen wil onderzoeken of (klassieke) muziek van nut kan zijn in de zorg. In zijn onderzoek krijgen proefpersonen pijnprikkels toegediend zonder en mét muziek.

blockquote
We vroegen de proefpersonen om echt tot hun grenzen te gaan.
Arts-onderzoeker Pablo Kappen

In de komende video's beantwoorden wetenschappers andere prangende vragen over het effect van (klassieke) muziek op onze gezondheid. 

Deel dit artikel