Het Westfries Museum in Hoorn heeft de Cultural Heritage/Europa Nostra Award 2014 in de wacht gesleept. Het museum krijgt deze prestigieuze Europese prijs voor het project 'De zaak Coen'.

De zaak Coen

Met dit project speelde het museum in 2012 in op de heftige discussie die ontstond rond het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. De jury spreekt in het juryrapport haar waardering uit voor de 'snelle reactie van het museum op het verhitte debat rond het standbeeld van een controversiële historische figuur'. Dit werd gedaan met onder meer een expositie in de vorm van rechtszitting met publieksjury, een glossy en een website.

Heftige discussie

Eind 2011 ontstaat er een stevig publiek debat rond het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Men wil dat het beeld van zijn sokkel wordt gehaald. 'Geen beeld voor een massamoordenaar', aldus de tegenstanders. Voorstanders vinden Coen een held en willen dat het beeld blijft staan. Het debat wordt door voor- en tegenstanders van het standbeeld met passie, maar zonder veel nuance gevoerd. Coen was een held of een schurk, meer smaken waren er niet. Met De zaak Coen probeerde het museum het debat te faciliteren en te stimuleren.

Cultural Heritage/Europa Nostra Award 

De Cultural Heritage/Europa Nostra Award is een jaarlijkse prijs die door de Europese Unie wordt toegekend aan instellingen of organisaties die zich hebben onderscheiden op het gebied van behoud, onderzoek en bewustwording van cultureel erfgoed.

Deel dit artikel