De grootste particuliere tekeningenverzameling van Nederland wordt geveild. Onder de achthonderd werken zijn tekeningen van Rubens en Rembrandt.

Het gaat om de collectie van I.Q. van Regteren Altena (1899-1980), hoogleraar kunstgeschiedenis en oud-directeur van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. Hij verzamelde tijdens zijn leven tekeningen en prenten uit verschillende landen en perioden, met een voorkeur voor Nederlandse tekeningen uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw. Bij de te veilen werken zijn tekeningen van Rembrandt, Rubens, Goltzius en andere oude meesters.

Tijdens zijn leven schonk Altena al een deel van zijn collectie aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Na zijn overlijden erfde het museum nog een aantal werken, waaronder een kostbare krijttekening van renaissancekunstenaar Rafaël. Voor de aanstaande veiling boden de erven Altena het Rijksmuseum de eerste keus uit de collectie. Gekozen werd voor een tekening van Jacob de Gheyn II uit 1603 en een collectie met vijfenveertig vroeg negentiende-eeuwse aquarellen van J.A. Knip.

Veilinghuis Christie’s biedt de achthonderd overgebleven tekeningen in juli aan en houdt vier veilingen in Amsterdam, Londen en Parijs. Geschat wordt dat de tekeningen 12 miljoen euro zullen opbrengen.

Deel dit artikel