Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de AVROTROS Fotografiewedstrijd die van 7 oktober t/m 5 december 2015 wordt georganiseerd.

Let op! De inzendtermijn van deze wedstrijd is inmiddels verstreken. Foto's uploaden is niet meer mogelijk.

Algemeen

 • Het thema van deze fotografiewedstrijd is 'Thuis';
 • Deelname aan deze fotografiewedstrijd staat open voor iedereen (amateurs en professionals), met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van AVROTROS en (familieleden van) medewerkers van Canon;
 • Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde periode;
 • Deelname aan deze wedstrijd is gratis;
 • Deelname is uitsluitend mogelijk door middel van het uploaden van een foto via avrotros.nl/kunst of via Instagram;
 • Inzendingen die niet voldoen aan de genoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

Inzendingen

 • De inzending dient een foto te zijn. De deelnemer is vrij om te kiezen voor een digitale, analoge, kleuren- of zwart-wit foto;
 • Beeldbewerking (het toevoegen of verwijderen van beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert, het samenvoegen van foto’s, het maken van collages) is toegestaan;
 • Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s uploaden;
 • Foto’s dienen een jpeg-formaat (.jpeg/.jpg) te hebben;
 • Foto’s dienen niet groter te zijn dan maximaal 1 MB of 1024 KB per foto;
 • De inzender dient de maker van de foto te zijn;
 • De foto dient een origineel werk te zijn;
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto, over de exclusieve rechten van de foto te beschikken en, indien van toepassing, houder te zijn van het portretrecht;
 • De inzender zorgt ervoor dat een eventuele rechthebbende op hetgeen wordt afgebeeld (zoals voorwerpen, personen), of een afgebeelde derde, toestemming geeft voor het vastleggen op een foto en openbaar maken conform deze wedstrijdvoorwaarden;
 • De foto mag niet eerder zijn ingezonden voor een wedstrijd, prijsvraag, auditie, etc;
 • Foto’s dienen vrij te zijn van watermerken, logo’s en of links;
 • Het uploadformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld;
 • Inzendingen dienen uiterlijk zondag 15 november 2015 om 23:59 uur geüpload te zijn.

Jurering

 • De jurering is voorbehouden aan een door AVROTROS samengestelde jury;
 • De jury selecteert uit alle inzendingen 25 foto’s die kans maken op zowel de jury- als de publieksprijs. Hieronder zijn 5 inzendingen van deelnemers jonger dan 17 jaar. Zij maken kans op zowel de junior- als de publieksprijs;
 • Kanshebbers op de jury-, junior-, publieks- en/of Instagramprijs dienen op zaterdag 5 december 2015 in de gelegenheid te zijn om met de originele foto de prijsuitreiking bij te wonen of een afgevaardigde te zenden;
 • Indien een door de jury geselecteerde maker en/of afgevaardigde van de maker niet in staat is op zaterdag 5 december 2015 met de originele foto de prijsuitreiking bij te wonen, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een andere maker te selecteren;
 • Geselecteerde makers worden hiervan op 23 november 2015 telefonisch op de hoogte gesteld;
 • Indien AVROTROS een door de jury geselecteerde maker niet heeft kunnen bereiken vóór 24 november 2015 12:00 uur, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een andere maker te selecteren;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

 • De deelnemer geeft AVROTROS toestemming zijn/haar foto rechtenvrij te (laten) publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader van en ter promotie van deze en toekomstige kunstwedstrijden van AVROTROS, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties;
 • De deelnemer geeft AVROTROS toestemming zijn/haar foto rechtenvrij te (laten) publiceren op avrotros.nl en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van de NPO, maar behoudt het recht zijn/haar foto na verloop van een jaar na bekendmaking van de winnaar van deze sites te laten verwijderen;
 • AVROTROS is niet aansprakelijk voor vorderingen en/of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen. De deelnemer stemt ermee in AVROTROS in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen;
 • Ingezonden foto’s dienen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten en/of aanstootgevend zijn en/of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven;
 • Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, racistische, (kinder)pornografische en/of seksueel getinte foto’s in te sturen. Plagiaat en/of ander misbruik is niet toegestaan;
 • Foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende (reclame)uiting worden niet geaccepteerd;
 • Wie besluit deel te nemen aan deze wedstrijd geeft hiermee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

De AVROTROS Fotografiewedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Canon.

De inzendtermijn van deze wedstrijd is inmiddels verstreken. Foto's uploaden is niet meer mogelijk.

Deel dit artikel