Dit zijn de wedstrijdvoorwaarden voor de Van Gogh Wedstrijd, die in april 2015 georganiseerd werd.

LET OP! De inzendtermijn voor deze wedstrijd is inmiddels gesloten. Deelnemen is niet meer mogelijk.

Algemeen

 • Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.
 • Insteek van de wedstrijd is: 'laat je inspireren door Vincent Van Gogh'.

Inzendingen

 • Het staat de maker vrij een werk in te sturen, gemaakt met een techniek naar keuze.
 • Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding en/of YouTube-video aangeleverd.
 • Afbeeldingen van de kunstwerken worden door de deelnemers geüpload als jpeg-bestand op avrotros.nl/kunst. De bestandsgrootte is maximaal 1 MB (of 1024 KB) per afbeelding.
 • Video's kunnen uitsluitend door middel van een YouTube-link ingediend worden.
 • Alleen video's die maximaal 1 minuut duren, worden in behandeling genomen.
 • Inzendingen moeten vóór zondag 3 mei 23:59 uur binnen zijn.
 • De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk te zijn.
 • Het werk mag niet eerder zijn ingezonden voor een wedstrijd, prijsvraag, etc.
 • Een deelnemer mag met maximaal drie werken aan de wedstrijd deelnemen.
 • Door de jury voorgeselecteerde kunstwerken worden, alleen met toestemming van de maker, tentoongesteld in een nader te bepalen expositieruimte. AVROTROS zorgt voor verzekering van de werken, tot een van tevoren met de maker van het werk afgesproken bedrag.
 • Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

 • De jurering is voorbehouden aan een door AVROTROS samengestelde jury.
 • Door de jury voorgeselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om op zondag 17 mei 2015 met hun werk naar een nader te bepalen locatie te komen. Hier bekijkt de jury de voorgeselecteerde werken en maakt aansluitend de uitslag bekend.
 • Mocht een door de jury voorgeselecteerde maker en/of een afgevaardigde van de maker niet op zondag 17 mei 2015 met zijn/haar werk naar de locatie van de prijsuitreiking kunnen komen, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Mocht AVROTROS een door de jury voorgeselecteerde maker niet kunnen bereiken vóór 9 mei 2015, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

 • De deelnemer geeft AVROTROS toestemming zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. 
 • De deelnemer geeft AVROTROS toestemming zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren op avrotros.nl en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van de NPO. 
 • De deelnemer beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden werk en hij/zij garandeert dat hij een origineel werk inzendt . Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.
 • AVROTROS is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in AVROTROS in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
 • De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend of obsceen zijn, en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische en andere seksueel getinte werken in te sturen.
 • Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
 • Werken die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.
 • Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname.
 • Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt AVROTROS zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 • Wie besluit zijn/haar werk in te zenden voor deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.
Deel dit artikel