Dit zijn de wedstrijdvoorwaarden voor de MUZE Coverwedstrijd. De inzendtermijn loopt van maandag 2 september t/m maandag 30 september 2019 tot 12:00 uur. 

Algemeen

 • Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Insteek van de wedstrijd is gekoppeld aan het thema 'onderweg'. 

Inzendingen

 • De wedstrijd is exclusief voor AVROTROS-leden. Om mee te doen met de kunstwedstrijd dient men lid te zijn (of te worden) van AVROTROS.
 • Deelnemers kunnen meedoen met één ontwerp.
 • Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding aangeleverd.
 • Afbeeldingen van de kunstwerken worden door de deelnemers geüpload als jpeg-bestand op avrotros.nl/coverwedstrijd. De bestandsgrootte is maximaal 2 MB per afbeelding. Dit is alleen om de ontwerpen te beoordelen. 
 • Inzendingen moeten vóór maandag 30 september 2019 12:00 uur binnen zijn.
 • De inzender dient de maker van het ontwerp te zijn en het dient een origineel werk te zijn.
 • Het ontwerp van de winnaar van de wedstrijd, komt op de cover van de november-editie van het ledenmagazine MUZE. Ook wint de winnaar een kunstreis naar het Spaanse Bilbao en San Sebastián via SRC Reizen voor twee personen en een vergoeding van €500,-.
 • Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

 • De jurering is voorbehouden aan een door AVROTROS gekozen jury. Het ontwerp van door de jury uitgekozen winnaar wordt gepubliceerd in de november-editie van het ledenmagazine MUZE. 
 • Door de jury geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om geïnterviewd en gefotografeerd te worden voor de november-editie van MUZE op vrijdag 11 oktober. Mocht een door de jury geselecteerde maker niet op vrijdag 11 oktober beschikbaar zijn voor een interview en fotosessie, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van deze beelden, zoals genoemd in bovenstaande punt, door AVROTROS op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch/online, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties.
 • Mocht AVROTROS een door de jury geselecteerde maker niet kunnen bereiken na de sluitingsdatum, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

 • De winnaar geeft AVROTROS toestemming om zijn/haar ontwerp openbaar te maken en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch/online, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. AVROTROS hoeft voor deze toestemming geen vergoeding te betalen. AVROTROS kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.
 • De winnaar geeft AVROTROS dus ook toestemming om zijn/haar ontwerp rechtenvrij te (laten) publiceren op avrotros.nl en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van de NPO.
 • Het originele werk van de winnaar blijft volledig eigendom van de maker.
 • De werken van alle andere deelnemers worden niet openbaar gemaakt en na de actieperiode verwijderd. 
 • De deelnemer garandeert AVROTROS dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden ontwerp en dat het ontwerp geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart AVROTROS voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan AVROTROS alle schade die AVROTROS als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het ontwerp, wordt het ontwerp uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer garandeert AVROTROS dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.
 • De ingezonden ontwerpen mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de ontwerpen elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken.
 • Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
 • Ontwerpen die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.
 • Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname.
 • Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt AVROTROS zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist AVROTROS.
 • Wie zijn/haar ontwerp inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.
Deel dit artikel