Dit zijn de wedstrijdvoorwaarden voor schilderwedstrijd 'Het Stilleven' die gehouden werd in november 2014.

Let op! De inzendtermijn van deze wedstrijd is inmiddels verstreken.

Algemeen • Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.

• Onderwerp van de schilderwedstrijd is ‘Het Stilleven’.

Inzendingen

• Inzendingen worden door de deelnemers digitaal aangeleverd.

• Foto’s van de schilderijen worden door de deelnemers geüpload als Jpeg-bestand op avrotros.nl/kunst. De bestandsgrootte is maximaal 4 MB.

• Inzendingen moeten vóór zondag 23 november 2014 23:59 uur binnen zijn.

• De inzender dient de maker van het schilderij te zijn en het schilderij dient een origineel werk te zijn.

• Het schilderij mag niet eerder zijn ingezonden voor een wedstrijd, prijsvraag, auditie, etc.

• Een deelnemer mag maximaal drie schilderijen insturen.

• Door de jury voorgeselecteerde schilderijen worden tentoongesteld in een nader te bepalen expositieruimte. AVROTROS zorgt voor de verzekering van de werken, tot een van tevoren met de maker van het werk afgesproken bedrag.

• Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

• De jurering is voorbehouden aan een door AVROTROS samengestelde jury.

• Bekendmaking van de uitslag vindt plaats op zondag 7 december 2014.

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

• Mochten wij een winnaar niet kunnen bereiken vóór 27 november 2014, dan behouden wij het recht voor een andere winnaar te selecteren.

Overige voorwaarden

• De deelnemer geeft AVROTROS toestemming zijn/haar schilderijen rechtenvrij te (laten) publiceren, zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties.

• De deelnemer geeft AVROTROS toestemming zijn/haar schilderij(en) rechtenvrij te (laten) publiceren op avrotros.nl en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van de NPO, maar behoudt het recht zijn/haar schilderij(en) na verloop van een jaar na bekendmaking van de winnaar van deze sites te laten verwijderen.

• De deelnemer beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden schilderij en hij/zij garandeert dat hij een origineel werk inzendt . Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het schilderij uitgesloten van deelname.

• AVROTROS is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in AVROTROS in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.

• De ingezonden schilderijen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische en andere seksueel getinte schilderijen in te sturen.

• Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.

• Schilderijen die kunnen worden aangemerkt als commerciële  of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.

• Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname.

• Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt AVROTROS zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

• Wie besluit zijn/haar schilderij(en) in te zenden voor deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

Deel dit artikel