Bijna honderdvijftig tekeningen en schilderijen van grote meesters, waaronder van Vincent Van Gogh, worden gedurende één maand tentoongesteld. De kunstwerken maken onderdeel uit van de omvangrijke privéverzameling van Piet de Boer en zijn al jaren niet meer zichtbaar geweest voor het grote publiek.

Kunsthandelaar

Kunsthandelaar Piet de Boer heeft in de loop van zijn leven een belangrijke verzameling Vlaamse en Hollandse werken van de zestiende tot en met de negentiende eeuw bij elkaar gebracht van. De collectie is rijk en divers, mede door de uitgesproken smaak van de kunsthandelaar. 

Bewondering

Eén van de kunstenaars die Piet de Boer zeer bewonderde was Van Gogh. De Boer was betrokken met het lot van de arme landarbeider en voor hem was Van Gogh dan ook een held, omdat Van Gogh landarbeiders vaak als zijn onderwerp koos. Tijdens de expositie zijn er drie schilderijen en vier tekeningen van Van Gogh te zien, waaronder ‘Korenveld’ uit 1888.

De expositie ‘Goltzius tot Van Gogh’ is georganiseerd ter ere van het 50-jarig bestaan van de Stichting P. en N. de Boer en is tot en met 17 mei 2015 aan de Herengracht 512 in Amsterdam.

Deel dit artikel