Liu Wei is een van de meest rebelse en onconventionele kunstenaars in China. Hij gebruikt voor zijn enorme installaties vaak verrassende materialen.

Eén van zijn beroemdste werken, Don’t Touch is op dit moment in de tentoonstelling ‘A Chinese Journey’ in het Noord Brabants Museum te zien. Het werk van 4,5 meter breed stelt de heilige stad Lhasa -de traditionele hoofdstad van Tibet- voor en is volledig gemaakt van gedroogde runderhuid.

Verstedelijking van China

De kunstwerken van Wei vallen onder het 'cynisch realisme'. Deze stroming, afkomstig uit China, omvat meestal een humoristische en post-ironische kijk op de overgang die de Chinese samenleving heeft doorgemaakt, vanaf de komst van het communisme tot de industrialisatie en modernisering van vandaag. Wei, geboren in Beijing, behandelt in zijn kunst vaak deze sociaal-politieke thema's, zoals de verstedelijking van China. Hij verwerkt de 'megapool' en de corrupte hiërarchische overheid in zijn installaties. In zijn kunst komen thema's als angst, agressie en overmaat vaak terug.

                                                Volgens Wei zijn we op weg naar een compleet homogene cultuur

Deel dit artikel