Op deze pagina vind je de spelregels en het reglement van het televisieprogramma Maestro. 

Tv-programma 

Het tv-programma “Maestro” wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS, een vereniging, met zetel te Gemeente Hilversum, kantoorhoudende te Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58916660. 

Kandidaten

Er zijn 2 finalisten. Vakkundig gekozen door de jury.

Jury 

De organisatie van het tv-programma heeft een jury ingesteld. Deze jury bestaat uit drie (3) personen en orkest. De juryleden en het orkest beoordelen de prestatie van de kandidaten.  

Bekendmaking steminformatie kandidaat 

Tijdens de uitzending zal voor het eerste optreden van een kandidaat de steminformatie bekend worden gemaakt. De volgorde van de nummers worden bepaald aan de hand van de volgorde optredens van de kandidaten in de uitzending. De steminformatie zal gedurende de uitzending worden herhaald. 

Stemming 

De kijkers kunnen tijdens de uitzending stemmen via telefoon (bellen/sms) en online via de website van AVROTROS (www.avrotros.nl/live).  

Telefonisch stemmen 

De telefoonkosten zijn vijfendertig eurocent (€ 0,35) per gesprek of sms-bericht. Dit is een eenmalige dienst. Als je een sms-bericht stuurt, ontvang je één bericht terug. Voor het ontvangen van dat bericht betaal je vijfendertig eurocent (€ 0,35). Als je meerdere keren een sms-bericht verstuurt, betaal je per keer vijfendertig eurocent (€ 0,35). De kijker kan onbeperkt stemmen.

Online stemmen 

Bij stemmen via de website geldt dat één stem per uniek e-mailadres meetelt in het eindresultaat. Het is mogelijk om vaker te stemmen, maar deze nieuwe stem overschrijft automatisch de eerder uitgebrachte stem.

De online stemprocedure verloopt als volgt:

Stap 1: U stemt op een kandidaat van uw keuze. U dient hierbij een geldig e-mailadres in te vullen.

Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail om uw stem te bevestigingen met daarin een link (de verificatielink).

Stap 3: Door op die verificatielink te klikken, bevestigt u uw stem. U ontvangt direct een melding met de tekst “Bedankt met uw stem op...”.

Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet stemmen. Alleen de bevestigde stemmen tellen mee in de einduitslag.

Uw gegevens worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. Het uitbrengen van een stem betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met het reglement. U kunt de instemming niet herroepen. 

Notaris 

De volledige stemprocedure van dit tv-programma staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen schrappen of in overleg met de organisatie van het tv programma een kandidaat diskwalificeren. De kandidaat mag dan niet meer deelnemen aan het tv programma. 

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de stemmen of diskwalificatie van de betreffende kandidaat.  

De notaris controleert het verloop van de gehele stemming en stelt bij iedere stemronde of tussenstand de uitslag vast. Aan het einde van het tv-programma stelt de notaris een proces-verbaal op. 

Overmacht 

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip. De organisatie van het tv-programma is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Indien sprake is van overmacht bepaalt het hoofd van de jury welke kandidaat afvalt. 

Promotie 

Het is kandidaten toegestaan promotie te maken. Deze regel geldt gedurende de gehele loop van het tv-programma. 

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om de kandidaat onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regel geldt gedurende de gehele loop van het tv-programma. 

AVROTROS is gerechtigd in overleg met de notaris het reglement te allen tijde aan te passen.

Deel dit artikel