Dit zijn de vijf museumdirecteuren Ralph Keuning, Cathelijne Broers, Axel Rüger, Ann Demeester en Bart Rutten.

Ralph Keuning

"Alle musea zeggen dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen, jongeren en ouderen. Dat is in veel gevallen marketinggeklets en niet terug te zien in het aanbod in het museum zelf. Je krijgt mensen niet binnen door je communicatie, maar door ze te prikkelen met je aanbod.”

Keuning is vanaf begin 2007 directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en Heino/Wijhe. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en Berlijn en werkte in Berlijn bij de Neue Nationalgalerie - "Ik heb er op de Duitse manier leren werken: formeel, weinig impulsief, zaken grondig analyseren en tijd nemen voor een beslissing”- en was verbonden aan het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Voordat hij in 2007 directeur werd van Museum de Fundatie was hij directeur van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.

Cathelijne Broers

“Als ik door De Nieuwe Kerk of de Hermitage loop en bezoekers zie genieten en praten over kunst, ben ik trots.”

Broers is vanaf november 2011 directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. Haar missie: met beide instituten mooie verhalen vertellen en daarmee verbinding zoeken binnen en buiten de stad. Ze studeerde kunstgeschiedenis en bedrijfskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Haar carrière startte bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg waarna ze als secretaris van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting aan de slag ging. Sinds 2002 was Broers al werkzaam bij De Nieuwe Kerk als adjunct-directeur. Diezelfde functie vervulde ze vanaf 2003 ook voor de Hermitage Amsterdam.

Axel Rüger

"Ik ben manager van een wereldmerk."

Rüger is vanaf april 2006 algemeen directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Freie Universität in Berlijn en studeerde daarna door aan Cambridge. Zijn PhD behaalde hij aan de Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.

"We moeten de werken in hun waarde laten, niet op een gekke manier vervalsen. We leven nu eenmaal in een tijd waarin de reproductiemogelijkheden eindeloos zijn. Het komt het museum alleen maar ten goede, want de vraag om het origineel te zien is er nog steeds."

Voordat hij algemeen directeur werd van het Van Gogh Museum werkte hij al in verschillende musea in Atlanta, Washington en Detroit. In 1999 werd hij conservator Nederlandse schilderkunst 1600-1800 bij de National Gallery in Londen. In deze rol maakte hij internationale tentoonstellingen als “Vermeer and the Delft School” en “Aelbert Cuyp”.

Ann Demeester

"Ik wil niet alleen manager zijn, maar me ook intensief bemoeien met kunst."

Demeester is vanaf februari 2014 directeur van het Frans Hals Museum en expositieruimte De Hallen in Haarlem.

Na haar studie Germaanse Talen werkt ze een paar jaar als kunstredacteur voor de kranten De Morgen en De Tijd.

Voordat ze directeur werd van het Frans Hals Museum werkte ze in museum Marta in Herford (Duitsland) en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent (België). Ook gaf ze leiding aan expositieruimte W139 in Amsterdam. Vanaf 2006 was ze directeur van De Appel Arts Centre in Amsterdam: een internationaal instituut voor hedendaagse kunst.

"Ik zal nooit concessies doen aan de inhoud. Maar ik moet die kunst wel zo aantrekkelijk presenteren dat mensen verleid worden om te komen kijken."

Bart Rutten

Bart Rutten (44) is sinds 1 mei 2017 de nieuwe artistiek directeur van het Centraal Museum Utrecht. Hij begon in 2008 bij het Stedelijk Museum als conservator beeldende kunst, met in het bijzonder aandacht voor video- en filmkunst. Hij breidde zijn werkterrein steeds verder uit, met veel oog voor de breedte van de collectie. Hij was onder meer medeverantwoordelijk voor de vernieuwde collectie-opstelling in het heropende Stedelijk, de grote Malevich-tentoonstelling in 2013 en de Matisse-tentoonstelling in 2015.

Sinds 2015 was hij als Hoofd Collecties bij het Stedelijk onder meer verantwoordelijk voor het behoud en beheer van de collectie, het depot, de restauratieateliers en het aankoopbeleid.

Deel dit artikel