Op zoek naar...Preloader

Spelregels

Op deze pagina vind je de spelregels en het reglement van het televisieprogramma Op zoek naar...

Tv-programma

Het tv-programma “Op zoek naar …..” wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS, een vereniging, met zetel te Gemeente Hilversum, kantoorhoudende te Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58916660. Tijdens dit tv-programma wordt gezocht naar de hoofdrol van Danny en de hoofdrol van Sandy voor de Musical Grease.

Kandidaten

De 8 kandidaten voor de hoofdrol van Danny zijn geselecteerd door een jury. Er zijn door de jury 2 reserve kandidaten aangewezen. Bij het starten van de 2-de uitzending vervalt de deelname van de reserve kandidaat.

De 8 kandidaten voor de hoofdrol van Sandy zijn geselecteerd door een jury. Er zijn door de jury 2 reserve kandidaten aangewezen. Bij het starten van de 1-ste uitzending vervalt de reserve kandidaat.

Jury

De organisatie van het tv-programma heeft een jury ingesteld. Deze jury bestaat uit vier (4) personen. De juryleden beoordelen de prestatie van de kandidaten.

Uitzendingen

Er zijn in totaal 7 live uitzendingen, die bestaan uit 1 deel. De 7-de uitzending is de finale waarbij in totaal 3 kandidaten voor de hoofdrol van Danny over zijn en totaal 3 kandidaten voor de hoofdrol van Sandy over zijn.

Bekendmaking steminformatie kandidaat

Tijdens de uitzending zal voor het eerste optreden van een kandidaat de steminformatie bekend worden gemaakt. De belnummers en sms-nummers zullen per kandidaat per week anders zijn. De volgorde van de nummers worden bepaald aan de hand van de volgorde optredens van de kandidaten in de uitzending. De steminformatie zal gedurende de uitzending worden herhaald.

Stemming

De kijkers kunnen tijdens de uitzending stemmen via telefoon (bellen/sms) en online via de website van AVROTROS (www.avrotros.nl/live).

Telefonisch stemmen

De telefoonkosten zijn € 0,35 per gesprek of sms-bericht. Dit is een eenmalige dienst. Als je een sms-bericht stuurt, ontvangt men één bericht terug. Voor het ontvangen van dat bericht betaalt men vijfendertig eurocent (€ 0,35). Als men meerdere keren een sms-bericht verstuurt, betaalt men ook per keer vijfendertig eurocent (€ 0,35). 

Tijdens de uitzending kan het publiek via telefoon en/of sms stemmen op alle kandidaten voor de hoofdrol van Danny en op alle kandidaten voor de hoofdrol van Sandy. 

Er telt per kandidaat één stem per uniek telefoonnummer mee in het eindresultaat voor de hoofdrol Danny per telefoongesprek. 

Er telt per kandidaat één stem per uniek telefoonnummer mee in het eindresultaat voor de hoofdrol Sandy per telefoongesprek.

Er telt per kandidaat één stem per uniek telefoonnummer mee in het eindresultaat voor de hoofdrol Danny per sms. 

Er telt per kandidaat één stem per uniek telefoonnummer mee in het eindresultaat voor de hoofdrol Sandy per sms.

Online stemmen

Het publiek kan alleen stemmen via de website van AVROTROS (www.avrotros.nl/live).

Er telt één stem per uniek IP-adres mee in het eindresultaat voor de hoofdrol van Danny en er telt één stem per uniek IP-adres mee in het eindresultaat voor de hoofdrol van Sandy. Een nieuwe stem overschrijft automatisch de eerder uitgebrachte stem. 

Uw gegevens worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. Het uitbrengen van een stem betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met het reglement. U kunt de instemming niet herroepen.

Uitzending 1 en 2

De lijnen voor het stemmen gaan open op het moment de presentator dit heeft aangekondigd tijdens de uitzending.

Tijdens deze uitzendingen zullen de twee kandidaten die, na het sluiten van de lijnen, het laagst aantal stemmen hebben ontvangen, het in dezelfde uitzending nog tegen elkaar opnemen in een zogenoemde sing off. Direct na dat bekend is welke twee kandidaten in de sing off zitten, worden de stemmen op nul (00) gezet voor deze twee kandidaten en gaan de lijnen voor deze twee kandidaten weer open en kan er door het publiek weer worden gestemd.

Het sluiten van de lijnen gebeurt op het moment dat de presentator dit aankondigt. De kandidaat met het minste aantal stemmen valt af. De notaris stelt de uitslag van de stemmen vast.

Uitzending 3 en 4

De lijnen voor het stemmen gaan open op het moment de presentator dit heeft aangekondigd tijdens de uitzending.

Tijdens deze uitzendingen zullen de drie kandidaten die, na het sluiten van de lijnen, het laagst aantal stemmen hebben ontvangen, het in dezelfde uitzending nog tegen elkaar opnemen in een zogenoemde sing off. Direct na dat bekend is welke drie kandidaten in de sing off zitten, worden de stemmen op nul (00) gezet voor deze drie kandidaten en gaan de lijnen voor deze drie kandidaten weer open en kan er door het publiek weer worden gestemd.

Het sluiten van de lijnen gebeurt op het moment dat de presentator dit aankondigt. Er vallen twee kandidaten af in deze uitzendingen. De kandidaten met het minst aantal stemmen vallen af. De notaris stelt de uitslag van de stemmen vast.

Uitzending 5 en 6

Voor de hoofdrol van Danny

De lijnen voor het stemmen gaan open op het moment de presentator dit heeft aangekondigd tijdens de uitzending.

Tijdens deze uitzendingen zullen de twee kandidaten die, na het sluiten van de lijnen, het laagst aantal stemmen hebben ontvangen, het in dezelfde uitzending nog tegen elkaar opnemen in een zogenoemde sing off. Direct na dat bekend is welke twee kandidaten in de sing off zitten, worden de stemmen op nul (00) gezet voor deze twee kandidaten en gaan de lijnen voor deze twee kandidaten weer open en kan er door het publiek weer worden gestemd.

Het sluiten van de lijnen gebeurt op het moment dat de presentator dit aankondigt. De kandidaat met het minste aantal stemmen valt af. De notaris stelt de uitslag van de stemmen vast.

Voor de hoofdrol van Sandy

De lijnen voor het stemmen gaan open op het moment de presentator dit heeft aangekondigd tijdens de uitzending.

Tijdens deze uitzendingen zullen de twee kandidaten die, na het sluiten van de lijnen, het laagst aantal stemmen hebben ontvangen, het in dezelfde uitzending nog tegen elkaar opnemen in een zogenoemde sing off. Direct na dat bekend is welke twee kandidaten in de sing off zitten, worden de stemmen op nul (00) gezet voor deze twee kandidaten en gaan de lijnen voor deze twee kandidaten weer open en kan er door het publiek weer worden gestemd.

Het sluiten van de lijnen gebeurt op het moment dat de presentator dit aankondigt. De kandidaat met het minste aantal stemmen valt af. De notaris stelt de uitslag van de stemmen vast.

Finale uitzending 7

Voor de hoofdrol van Danny

In het eerste deel van deze finale uitzending zitten drie (3) kandidaten en valt er gedurende de uitzending één (1) kandidaat af. Tijdens de uitzending zal een tussenstand van de stemmen worden gegeven en de kandidaat met het minste aantal stemmen valt af.

De lijnen voor het stemmen gaan open op het moment dat de presentator dit aankondigt tijdens de uitzending. De tussenstand wordt bepaald op het moment dat presentator dit aankondigt in de uitzending. De notaris stelt de uitslag van de stemmen van de tussenstand vast en de lijnen zijn tijdelijk gesloten, totdat de presentator aankondigt dat de lijnen weer opengaan. De overgebleven twee (2) kandidaten gaan door naar het tweede deel (sing off) van deze uitzending. De teller van de stemmen wordt weer op nul (0) gezet.

De lijnen gaan na de bekendmaking van de afvaller weer direct open voor de twee overgebleven kandidaten. Het sluiten van de lijnen gebeurt op het moment dat de presentator dit aankondigt. De kandidaat met het minste aantal stemmen valt af. De notaris stelt de uitslag van de stemmen vast.

De winnaar is de kandidaat met het meest aantal stemmen en wint de hoofdrol van  “Danny” in de musical Grease.

Voor de hoofdrol Sandy

In het eerste deel van deze finale uitzending zitten drie (3) kandidaten en valt er gedurende de uitzending één (1) kandidaat af. Tijdens de uitzending zal een tussenstand van de stemmen worden gegeven en de kandidaat met het minste aantal stemmen valt af.

De lijnen voor het stemmen gaan open op het moment dat de presentator dit aankondigt tijdens de uitzending. De tussenstand wordt bepaald op het moment dat presentator dit aankondigt in de uitzending. De notaris stelt de uitslag van de stemmen van de tussenstand vast en de lijnen zijn tijdelijk gesloten, totdat de presentator aankondigt dat de lijnen weer opengaan. De overgebleven twee (2) kandidaten gaan door naar het tweede deel (sing off) van deze uitzending. De teller van de stemmen wordt weer op nul (00) gezet.

De lijnen gaan na de bekendmaking van de afvaller weer direct open voor de twee overgebleven kandidaten. Het sluiten van de lijnen gebeurt op het moment dat de presentator dit aankondigt. De kandidaat met het minste aantal stemmen valt af. De notaris stelt de uitslag van de stemmen vast.

De winnaar is de kandidaat met het meest aantal stemmen en wint de hoofdrol van “Sandy” in de musical Grease.

Notaris

De volledige stemprocedure van dit tv-programma staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure eerlijk verloopt aan de hand van de aan haar beschikbaar getoonde informatie. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris een aantal stemmen schrappen of in overleg met de organisatie van het tv-programma een kandidaat diskwalificeren. De kandidaat mag dan niet meer deelnemen aan het tv-programma.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de stemmen of diskwalificatie van de betreffende kandidaat.

De notaris controleert het verloop van de gehele stemming en stelt bij iedere stemronde of tussenstand de uitslag vast. Aan het einde van het tv-programma stelt de notaris een proces-verbaal op.

Overmacht

Mocht het zo zijn dat er gedurende een bepaalde tijd in een van de stemperiodes door overmacht niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd en sluit gewoon op het aangekondigde tijdstip.

De organisatie van het tv-programma is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke situatie van overmacht. Indien sprake is van overmacht bepaalt de jury welke kandidaat afvalt.

Promotie

Het is kandidaten toegestaan promotie te maken. Deze regel geldt gedurende de gehele loop van het tv-programma.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om de kandidaat onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regel geldt gedurende de gehele loop van het tv-programma.

AVROTROS is gerechtigd in overleg met de notaris het reglement te allen tijde aan te passen.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen