Op maandag 20 november zenden we ‘Nachtzuster’ uit. Een documentaire van prijswinnend documentairemaker Geertjan Lassche, waarin patiënten vertellen over hun ontmoetingen en ervaringen met deze bijzondere zorgverlener, die overigens ook een man kan zijn.

De nachtzuster is op de meest kwetsbare momenten in je leven de rots in de branding, de schouder om op te huilen, het lichtpuntje in het soms uitzichtloze donker. Deze verpleegkundige schuilt vermomd in een uniform van protocollen, codes en regels, maar is degene die haar eigen emoties in bedwang houdt om jou te troosten. Zij is degene die vreugde met je deelt als er iets te vieren valt. Degene die in het meest intieme moment van jouw leven stapt, om er vervolgens aan het einde van haar shift weer uit te stappen.

Nachtzuster wordt op 20 november uitgezonden, de dag waarop de verpleegkundigen in actie komen tegen het beleid van de nieuwe regering. De verpleegkundigen gaan die dag geen overbodige administratie doen, zodat ze meer aandacht kunnen besteden aan de patiënt.

Het verschil tussen een nummer zijn en medemenselijkheid

Nachtzuster gaat over de kleine poëzie in de hachelijkste momenten in een mensenleven, die net het verschil maken tussen een nummer zijn en medemenselijkheid. Zoals het verhaal van Jaap, die tijdens zijn vakantie zijn nek breekt en met een dwarslaesie wordt opgenomen in een buitenlands ziekenhuis. De nachten duren eindeloos terwijl aan zijn bed openlijk gevreesd wordt voor zijn leven.

Of het verhaal van Amy, die op jonge leeftijd de diagnose de ziekte van Crohn krijgt. De ziekte heeft ze voor het leven en als haar bezoek is vertrokken, overvalt de somberheid haar. Bij zowel Jaap, Amy als de andere patiënten in Nachtzuster staat er in hun donkerste uren zomaar opeens een verpleegkundige aan hun bed die met een klein gebaar het verschil voor ze maakt.

Nachtzuster | maandag 20 november | 21:20 | NPO 1

Deel dit artikel