Organisatie & BestuurPreloader
Organisatie & Bestuur

De omroep voor ons
AVROTROS is de omroep voor ons. Hiermee onderstrepen wij dat we er echt voor iedereen zijn. Wie je bent, waar je vandaan komt en hoe je bent opgeleid is niet belangrijk. AVROTROS is er voor iedereen en wil Nederland verenigen. 

Wat doet AVROTROS?
AVROTROS ondersteunt de samenleving door ons land te verrijken met een breed aanbod van toegankelijke programma’s over kunst- en cultuur wat bijdraagt aan binding en beschaving. We werken aan een goed geïnformeerde, veilige en rechtvaardige samenleving en komen in actie als deze wordt ondermijnd. We voelen ons verantwoordelijk voor het collectief en stimuleren daarom in al onze programma’s en activiteiten de gezamenlijke beleving van alle inwoners.

Zo doen we dat
De programma’s en activiteiten zijn herkenbaar door de toegankelijke toon en vorm waardoor iedereen mee kan doen. De content van AVROTROS wordt altijd onafhankelijk gemaakt, is van hoge kwaliteit en uitnodigend en constructief van aard. Met onze content en activiteiten faciliteren we interactie en ontmoetingen en stimuleren we tot actieve deelname aan onze samenleving.

Directie
De dagelijkse leiding van AVROTROS wordt gevoerd door Eric van Stade (algemeen directeur), Bart Barnas (mediadirecteur) en Niels van 't Hooft (zakelijk directeur).

AVROTROS is een vereniging met als doel om op landelijk niveau programma's te verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daar voor nodig zijn.

Raad van Toezicht (RvT)

  • Esther Kwaks (voorzitter)
  • Frits Huffnagel (vicevoorzitter)
  • Hester Bais
  • Clayde Menso
  • Guido van Nispen

Voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en Directie AVROTROS verwijzen wij u naar dit register.