Organisatie & Bestuur
Organisatie & Bestuur

Missie
AVROTROS is een onafhankelijke en maatschappelijk betrokken omroep die Nederland verrijkt en verbindt. Wij maken kwalitatieve en innovatieve programma’s die voor iedereen toegankelijk zijn. Het bereiken van een groot publiek is daarbij altijd leidend. 

Visie
Wij geloven dat een sterke, onafhankelijke publieke omroep belangrijk is voor de samenleving. Relevant en voor iedereen. Daarom maken wij toegankelijke programma’s voor heel Nederland die informeren, inspireren en vermaken. Elke dag kun je ons horen en zien en elke dag zijn we bezig om onze 5 idealen te realiseren.
AVROTROS....

 1.   Brengt mensen samen
 2.   Draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving
 3.   Stimuleert de kunst- en cultuurbeleving in Nederland
 4.   Helpt mensen het nieuws te duiden
 5.   Is de thuishaven voor jeugd 

Directie
De dagelijkse leiding van AVROTROS wordt gevoerd door Eric van Stade (algemeen directeur), Bart Barnas (mediadirecteur) en Niels van 't Hooft (zakelijk directeur).

AVROTROS is een vereniging met als doel om op landelijk niveau programma's te verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daar voor nodig zijn.

Raad van Toezicht (RvT)

 • Ed Nijpels, voorzitter
  Aandachtsgebieden: het algemene bestuurlijke toezicht en de relatie van AVROTROS met overheid en politiek.
 • Mirjam Nouwen, vice-voorzitter
  Aandachtsgebied: het financieel-economisch beleid van AVROTROS.
 • Hester Bais, lid
  Aandachtsgebied de interne organisatie van AVROTROS en contactpersoon voor de Ondernemingsraad.
 • Eric Mijnsberge, lid
  Aandachtsgebied: de juridische aangelegenheden bij AVROTROS. 
 • Hans Snijder, lid
  Aandachtsgebied: media-aanbod en uitgeverij

Voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en Directie AVROTROS verwijzen wij u naar dit register.