Vereniging

Vereniging

Het vertegenwoordigend orgaan van de leden van AVROTROS is de Verenigingsraad. Deze bestaat momenteel uit de volgende personen: 

Regio Centrum Oost

 • Mevrouw C.J.G. de Boer
 • Mevrouw M. van der Burgh 
 • De heer A.P.M. 't Hoen 
 • Mevrouw H.D. Koops 
 • Mevrouw M. Leenders  
 • Mevrouw A.M.M. Smits-Cowan 
 • Mevrouw B. Wansink 
 • De heer J. Wijers

Regio Centrum West

 • De heer Th.P.C. Borst 
 • De heer Th.J. van den Breul 
 • Mevrouw A. Derlagen 
 • Mevrouw M.A.C. van der Gulik 
 • Mevrouw P.C.E. Jansen 
 • De heer A.M. de Jong 
 • De heer L.W.M. van der Kolk 
 • Mevrouw A.R. van Netten 
 • Mevrouw J.Th.M. Veldkamp 
 • De heer drs. J.A. Zonderman 


Regio Noord

 • Mevrouw M.J.G.A. Assendorp 
 • De heer H.Th. Jansen 
 • De heer D. de Jong 
 • De heer Th.L. Koning 
 • Mevrouw G.B. Röhr-Dubbeld 
 • De heer E. Schuten
 • De heer R. Sijtsma 
 • De heer P.J. Smink 

Regio Zuid-Oost

 • Mevrouw Y.M.J. Brosens 
 • Mevrouw drs. D.G. van Gils 
 • De heer P.W.J. Mutsaers 
 • Mevrouw A. Reijven 
 • De heer R.F.M. van Scheijndel 
 • De heer M.J.F. Smeets 
 • Mevrouw H. van Stiphout-Schouten 
 • De heer M.G. Strijbos
 • De heer P.W.M. de Wit 

Regio Zuid-West

 • De heer mr. J.J.P.M. Asselbergs 
 • De heer drs.ing. M.P.A. Beverwijk 
 • De heer C.G. Dallau 
 • De heer W.J.M. Gijben 
 • Mevrouw M.J.E. van der Meijden 
 • Mevrouw mr. M. van Paridon 
 • Mevrouw mr. A.C.H.Q. Pleunis 
 • Mevrouw C.J.W. van Vuuren-Verberne 

Contact met de Verenigingsraad