College-Club organiseert inspirerende avondcolleges voor hoogopgeleide young professionals gericht op het vergroten van de algemene kennis. 

English below

Greta Thunberg, de VN, Trump, de scheiding van Jeff Bezos, Brexit: onze wereld wordt met de minuut ongelijker, onze wereldeconomie is fundamenteel instabiel, de EU ervaart een identiteitscrisis en de V.S. staat onder toezicht van het Trump-team. Tegelijkertijd naderen we de grenzen van de veilige werkruimte van onze planeet (bijv. opwarming van de aarde en verlies van biodiversiteit) en zijn we niet op weg om de SDG's van de VN te halen. Dit vraagt om een dringende transformatie. Hebben we een nieuwe Green Deal nodig om duurzaamheid te waarborgen? Kunnen circulaire economie, collaboratieve consumptie, groene bedrijfsinnovatie, slimme steden, verstorende verandering en bottom-up democratie oplossingen bieden voor problemen als overconsumptie en schaarste van hulpbronnen?

Dit college wordt in het Engels gegeven

Tijd: 20:00 - 22:00

Tickets & andere colleges in deze reeks


Greta Thunberg, UN, Trump, Jeff Bezos’s divorce, Brexit: our world is getting more unequal by the minute, our global economy is fundamentally unstable, the EU is experiencing an identity crisis, and the US is supervised by the Trump-team. Simultaneously, we are approaching the boundaries of the safe operating space of our planet (e.g. global warming and biodiversity loss) and are not on track with meeting the UN SDG's. This calls for an urgent transformation. Do we need a new Green Deal to safeguard sustainability? Can Circular Economy, collaborative consumption, green business innovation, Smart Cities, disruptive change and bottom-up democracy provide the solutions to problems of overconsumption and resource scarcity?

Please note that this lecture will be taught in English.

Time: 20:00 - 22:00

Deel dit artikel