De Avond van het Herstelrecht is een feestavond voor iedereen met passie voor het herstelrecht: professionals, ervaringsdeskundigen, slachtoffers, burgers, journalisten. Tijdens de Avond van het Herstelrecht staan de Bianchi Herstelrechtprijzen voor wetenschap en praktijk centraal. Eerste Kamerlid Jeroen Recourt reikt ze aan de winnaars uit. Daarnaast zijn er verschillende sprekers. Aanmelden kan gratis!

Het herstelrecht is booming in Nederland en de rest van Europa. Steeds vaker leidt een misdrijf niet tot een strafproces maar wordt de zaak afgedaan door middel van bemiddeling, mediation of een vergelijkbare methodiek. Slachtoffer en dader gaan met elkaar in gesprek. Hoe kwam de dader tot de misdaad? Hij kan spijt betuigen, excuses maken. En wat was de impact voor het slachtoffer? Onder leiding van ervaren mediators gaan zij, in plaats van een straf, op zoek naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. 

Mediation in Strafzaken is een van de twee bekendste vormen van herstelrecht (restorative justice) die we in Nederland kennen. Daarnaast is er ook Perspectief Herstelbemiddeling waarvoor door iedere betrokkene bij een misdrijf, ook een getuige of een familielid van een dader of een slachtoffer, een verzoek kan indienen bij de gelijknamige instantie. 

De Avond van het Herstelrecht is een feestavond voor iedereen met passie voor het herstelrecht: professionals, ervaringsdeskundigen, slachtoffers, burgers, journalisten. Criminoloog en misdaadjournalist Simon Vuyk is de initiatiefnemer namens de Bianchi Herstelrecht Stichting (BHS). Criminoloog Herman Bianchi (1924-2015) wordt beschouwd als een van de voornaamste grondleggers van het herstelrecht in Nederland. Tijdens de Avond van het Herstelrecht staan de Bianchi Herstelrechtprijzen voor wetenschap en praktijk centraal. Eerste Kamerlid Jeroen Recourt reikt ze aan de winnaars uit. Daarnaast zijn er sprekers zoals Judith Uitermark (rechter en boegbeeld van Mediation in Strafzaken) en Gert Jan Slump van het landelijk kenniscentrum Restorative Justice Nederland. Simon Vuyk is de presentator, Charles Groenhuisen leidt de interviews.

Door middel van de Avond van het Herstelrecht wil de BHS een brug slaan tussen de wetenschap, de praktijk en de samenleving, waar herstelrecht nog onbekend is. En dus onbemind. De toegang is gratis. Aanmelding verplicht via [email protected] Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Over de Avond van het Herstelrecht
Avond van het Herstelrecht
Over de Avond van het Herstelrecht

Deel dit artikel