Nederland behoort in 2002 tot de eerste Westerse democratieën waar het populisme zijn intrede doet. Nu, 20 jaar na de moord op Fortuyn, zijn de gemoederen nog steeds verhit.

In een periode van nog geen jaar zal het politieke klimaat in Nederland voorgoed veranderen. Centraal staat de stormachtige opkomst van Pim Fortuyn en de klap die het politieke establishment te verwerken kreeg. In het bijzonder de PvdA onder leiding van lijsttrekker Ad Melkert en premier Wim Kok. Maar de serie kijkt verder dan politiek Den Haag en werpt ook een blik in het land, waar de polarisatie tussen de kiezers toeneemt. 

De makers

De makers hebben zich verdiept in een grote hoeveelheid geschreven en gefilmde bronnen. En een researcher heeft ervaringsdeskundigen, uit zowel het Fortuyn- als Pvda-kamp, geïnterviewd over hun herinneringen aan de periode waarin de serie zich afspeelt. Het levert een schat aan informatie op over wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld.

Realiteit of fictie?

Een aantal belangrijke publieke momenten komen overeen met de historie. Maar het grootste gedeelte van de serie speelt zich af op plekken waar de camera niet kwam. Daar zijn de dialogen fictief, al proberen ze de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. 

De schrijvers Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht hebben hun kijk op deze geschiedenis gedramatiseerd. Zij proberen de opkomst van het populisme te ontleden, door in de serie dieper in te gaan op thema’s als migratie, toenemende ongelijkheid, de nieuwe media en geweld.

Het jaar van Fortuyn kiest geen partij, maar laat beide kanten van het politieke spectrum zien in al hun overtuigingen, tekortkomingen en menselijkheid. Als de makers al partij kiezen dan is het voor de democratie, en de onvolmaaktheid en kwetsbaarheid van het systeem. 

De serie roept vragen op wat er voor nodig is om een samenleving te laten functioneren, ook als je het niet met elkaar eens bent. In die zin zou het niet verkeerd zijn als de serie stof doet opwaaien. Alle personages in de serie zijn gedramatiseerde versies van de werkelijke personen.

Actueler dan ooit

In 2002 doet het populisme in Nederland zijn intrede. Nu, 20 jaar na de moord op Fortuyn, zijn de gemoederen in eigen land nog steeds verhit, en kraken ook grotere democratieën als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in hun voegen. De thematiek is daarmee actueler dan ooit en heeft een internationale reikwijdte. Het gaat over een kantelpunt in de hedendaagse geschiedenis. Over hoe de westerse democratie aan het wankelen is gebracht.

Lees meer over populisme op NPO Kennis

Deel dit artikel