Dit jaar voer de LGBT Asylum Support-boot mee tijdens de Canal Parade. De protestboot kreeg een ereplaats in de stoet en ging vooraf aan boot nummer 1 van de gemeente Amsterdam.

LGBT Asylum Support is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) opgericht in 2015. De stichting ondersteunt lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en intersekse asielzoekers gedurende de gehele asielprocedure. Helaas krijgt de stichting nog steeds bijna dagelijks meldingen van onveilige situaties waar kwetsbare LHBTIQ+-asielzoekers aan worden blootgesteld in hun azc’s. De stichting staat LHBTIQ+-asielzoekers bij in de rechtbank, voert een actieve politieke lobby en overlegt met de overheid voor veiligere opvanglocaties. Onder de noemer #NietGayGenoeg start de stichting sinds 2017 petities om LHBTIQ+-asielzoekers te helpen met hun beoordeling door de IND (de Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Deel dit artikel