Veelgestelde vragenPreloader

Veelgestelde vragen

Op onze contactpagina kunt u alle gegevens vinden

Op onze contactpagina kunt u alle gegevens vinden

Aanmelden voor een van de nieuwsbrieven van AVROTROS kan via deze pagina.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief waarvoor u zich eerder heeft aangemeld, dit kan middels de link 'afmelden' onderaan de nieuwsbrief die u heeft ontvangen.

Vragen hierover kunnen gestuurd worden naar info[at]avrotros[dot]nl.

Voor slechts € 8,50 per jaar ondersteunt u AVROTROS. U ontvangt dan aantrekkelijke aanbiedingen en 3 x per jaar het ledenmagazine Uit en Thuis. Als kunstlid (€ 15,00 per jaar) ontvangt u het ledenmagazine MUZE vier maal per jaar met informatie en achtergronden over kunst in Nederland. Als klassieklid steun je jong talent op het gebied van klassieke muziek voor slechts € 10,00 per jaar.

Aanmelden als nieuw ondersteunend lid van AVROTROS, klassieklid of kunstlid kan via de Leden pagina.

Wijzigingen lidmaatschap
Voor vragen, wijzigingen of opzeggingen met betrekking tot het lidmaatschap of ledenactiviteiten kunt u mailen met [email protected] of bellen met +31 35 672 6868

Het actuele overzicht van onze publieks- en kandidatenoproepen is online te vinden.

Nieuwe oproepen vermelden we ook in onze Nieuwsbrief en natuurlijk via Twitter en Facebook. 

Alleen programma's die in Nederland gemaakt zijn, komen op NPO Start. Buitenlandse producties, dus ook Vlaamse, zijn niet online terug te kijken.

Daarnaast moeten voor Nederlandse programma's de uitzendrechten voor internet geregeld zijn. Dat is niet het bij alle programma’s het geval. Deze zijn om die reden niet terug te kijken via NPO Start.

Ook kan het zijn dat we de uitzendrechten hebben voor een bepaalde periode (meestal 10 dagen), dit geldt vaak voor muziekspecials en documentaires. Of dat de rechten alleen voor Nederland gelden, vanuit het buitenland kijken kan dan niet.

De aanbieders van digitale televisie hebben contracten afgesloten met De Publieke Omroep over welke programma's ze mogen aanbieden. Over het algemeen gelden dezelfde regels als voor Uitzending Gemist, dus worden alleen programma's aangeboden die in Nederland gemaakt zijn. Is het programma toch niet te ontvangen? Misschien is de periode verstreken waarin het programma aangeboden mag worden. Het kan ook zijn dat de aanbieder het programma niet in 'het pakket' heeft. Of er is iets mis gegaan in de aanlevering of afhandeling van het programma. Neem daarover contact op met uw provider.

Soms hebben computers niet de juiste programma’s of instellingen om onze bestanden te kunnen horen en/of zien. De website van de NPO geeft antwoord op vragen met betrekking tot computerinstellingen e.d. om onze programma’s  zo optimaal mogelijk terug te kunnen zien.

Alle programma’s van de omroepen worden bewaard bij het Instituut voor Beeld en Geluid. Beeld en Geluid levert na toestemming van de rechthebbende alleen een digitale file (door de klant zelf te downloaden via een link die per email toegestuurd wordt). 

Website: www.beeldengeluid.nl 

E-mail: [email protected] 

Of telefonisch via 035 - 677 55 55 (bij keuze menu nummer 2 intoetsen).

De bedragen per uitzending liggen rond €19,95 (afhankelijk van de lengte).

U kunt een aanvraag indienen bij het Instituut voor Beeld en Geluid ([email protected]). 

Vermeld daarbij in ieder geval om welke tune het gaat.

De Netmanagers (Publieke Omroep) zijn verantwoordelijk voor de profilering van publieke tv- en radiozenders. Zij hebben de daarbij behorende bevoegdheden en bepalen de tijdstippen waarop door AVROTROS (en andere publieke omroepen) aangeleverde programma's worden uitgezonden.

Wij begrijpen dat er mensen zijn die zich ergeren aan het bestaan van reclame. Zoals u echter wellicht weet, zijn wij - evenals de andere publieke omroepen - financieel gedeeltelijk afhankelijk van de STER-inkomsten. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de commerciële boodschappen. Mocht u een klacht hebben over de inhoud van een specifieke reclameboodschap dan kunt u zich richten tot de Stichting Reclame Code Commissie.

AVROTROS staat altijd open voor suggesties. U kunt uw programmavoorstel per post sturen aan: 

AVROTROS Programmadirectie

Postbus 2

1200 JA Hilversum

Een programmavoorstel moet financieel haalbaar, en uitvoerbaar zijn. Omdat het noodzakelijk is om dat van tevoren vast te stellen is het van groot belang dat u een volledig uitgewerkt programmavoorstel indient. Daaraan toegevoegd de mogelijke locaties waar de opnamen zouden moeten plaatsvinden en het noemen van eventuele participanten. Tevens is het van cruciaal belang om een indicatieve begroting te maken van uw voorstel. AVROTROS kan zich dan een gedegen oordeel vormen.

AVROTROS treedt niet op als sponsor. Als publieke omroep die werkt met overheidsgeld, wendt AVROTROS haar financiële middelen louter voor de realisatie van haar eigen primaire doelstellingen aan.

Iedereen kan meedoen met onze prijsvragen. De winnaars sturen we bericht. Als u niet gewonnen heeft, hoort u niet van ons. Bericht gekregen en toch geen prijs ontvangen? Stuur een bericht naar [email protected] Dit adres is alleen voor prijsvragen van AVROTROS!

Voor TV Krant: [email protected]

Voor Uit en Thuis: [email protected]

Voor MUZE Magazine: [email protected]  

Voor RADAR+: [email protected]