Tussen Kunst en KitschPreloader
Tussen Kunst en Kitsch
 • Heb je een vraag over Tussen Kunst en Kitsch? Kijk of je vraag er bij staat.

  Kijk wanneer er opnamedagen  zijn. Bestel vervolgens kaarten voor de opnamedag van je keuze. Je kunt maximaal 2 kaarten per persoon bestellen. Kaarten zijn te koop vanaf € 5,- per stuk. Wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat altijd hard.

  Je hoeft niet lid te zijn/worden van AVROTROS om een opnamedag van Tussen Kunst en Kitsch bij te wonen. Maar als lid heb je wel het grote voordeel dat je voor het tijdvak dat het beste schikt kaarten kunt bestellen. Dus ook voor de eerste drie tijdsblokken van een opnamedag. Deze zijn gereserveerd voor AVROTROS-leden. 

  Als lid kun je wel een introducé meenemen, iemand die geen lid is. Die betaalt dan net als een lid slechts 5 euro voor een kaartje in plaats van 10 euro. Het lidmaatschap is tijdens je bestelling zo geregeld.  

  Als omroepvereniging zijn wij afhankelijk van onze leden. Dankzij jouw steun kunnen wij mooie programma’s blijven maken zoals: Tussen Kunst en Kitsch, Het Prinsengrachtconcert, Radar, EenVandaag, Wie is de Mol? en Flikken Maastricht.

  Dat kan. Kaarten zijn te bestellen via de webshop.

  Je krijgt de kaart(en) per mail toegezonden. Deze dien je zelf te printen en mee te nemen naar de opnamedag. Dit zijn de toegangsbewijzen. Je krijgt de kaart(en) toegestuurd nadat de betaling is voldaan en uiterlijk twee weken voor de opnamedag. Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, worden de kaarten uiterlijk een week van tevoren naar uw postadres gestuurd.

  Mogelijk is het e-mailadres niet correct ingevoerd waardoor de kaart(en) niet verstuurd kunnen worden. Neem tijdens kantooruren telefonisch contact op via: 0900-8767000 of stuur een mail naar onze Ledenservice.

  Vervelend dat de kaarten zijn uitverkocht. Houd de nieuwe opnamedagen goed in de gaten via onze website of Facebookpagina. Of abonneer je op onze nieuwsbrief. Dan weet je tijdig wanneer de kaartverkoop weer start.

  Er is geen reservelijst. Blijf onze websiteFacebookpagina of nieuwsbrief in de gaten houden voor nieuwe opnamedagen.

  Je mag maximaal drie voorwerpen per persoon meenemen om te laten taxeren. In de praktijk zien we dat niet iedereen zich daar aan houdt. Hiermee werkt men in de hand, dat er lange wachttijden ontstaan, ook voor de medebezoekers. We rekenen op ieders medewerking zich te houden aan het toegestane maximum.

  Op een opnamedag komen verspreid over de dag 1.000 bezoekers. Het kan zijn dat er veel waardevolle objecten bij zijn, waardoor meer opnames gemaakt moeten worden. Of er zijn meer dan gemiddeld veel mensen met schilderijen, waardoor daar mogelijk wachtrijen ontstaan. Afhankelijk van verschillende factoren kan het voorkomen dat je niet op precies tijd naar binnen kunt op het tijdstip dat op je ticket staat. Uiteraard doen wij er alles aan om de wachttijd tot een minimum te beperken.

  Als je naar een opnamedag van Tussen Kunst en Kitsch komt geef je daarmee toestemming aan AVROTROS om (beeld en geluid) opnamen te maken en die opnamen op allerlei manieren (uitzenden, gebruik op social media etc.) openbaar te maken. Wij maken een programma voor het grote publiek, dus als je perse niet in beeld wilt komen adviseren wij je om op een andere manier de objecten te laten taxeren

  Dan geef je toestemming voor het maken van opnamen en het gebruiken van die opnamen op alle mogelijke manieren: bewerken, kopiëren, uitzenden, vertonen en distribueren. Dat alles voor ‘gewone’ uitzendingen, maar ook voor programma promotie, op Social Media en andere platforms en vormen van openbaar maken. Met het oog daarop draag je eventuele rechten die je hebt over aan AVROTROS. Rechten die niet overdraagbaar zijn doe je afstand van. Voor die toestemming/overdracht/afstand krijg je geen vergoeding en AVROTROS is niet aansprakelijk voor het gebruik.

  Dat mag. Onze experts kunnen je er vast meer over vertellen.

  Als je een archeologische bodemvondst wilt laten taxeren, is het noodzakelijk een bevestiging mee te nemen van de melding van de vondst (bijvoorbeeld een kopie van het vondstmeldingsformulier of een uitdraai uit Archis). De redactie kan hier naar vragen. Als je een geldig bewijs bij je hebt, zullen onze experts het voorwerp graag taxeren. Kijk voor meer informatie over de regelgeving op het gebied van archeologische vondsten op cultureelerfgoed.nl.

  AVROTROS hecht groot belang aan de bescherming van het (roerend) cultureel erfgoed. Wij doen wat binnen onze mogelijkheid en verantwoordelijkheid ligt om herkomst en eigendom van de getoonde objecten te verifiëren en naleving van de wettelijke regels te stimuleren.

  (Kunst)voorwerpen met asbest brengen gevaren met zich mee. Daarom is het verboden om voorwerpen waarin asbest verwerkt zit te gebruiken of te verhandelen. Het (de)monteren, transporteren, tentoonstellen en onderzoeken van bijvoorbeeld een beschilderd asbestpaneel kan voor verspreiding van asbestvezels zorgen. Het is daarom NIET toegestaan om kunstvoorwerpen waarvan je vermoedt dat er asbest in zit, mee te nemen naar een opnamedag.

  Voor de invoer van bepaalde voorwerpen uit bijvoorbeeld Zuid- of Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Centraal- en Midden-Amerika zijn internationaal geldende regels opgesteld. Beschik je over een invoerbewijs van het gekochte object? Neem dit dan mee naar de opnamedag, dan weet je zeker dat je recht hebt op een taxatie van onze experts. Meer informatie over de regelgeving omtrent de invoer van niet-westerse kunst- en archeologische voorwerpen is te vinden op erfgoedinspectie.nl.

  AVROTROS hecht groot belang aan de bescherming van het (roerend) cultureel erfgoed. Wij doen wat binnen onze mogelijkheid en verantwoordelijkheid ligt om herkomst en eigendom van de getoonde objecten te verifiëren en naleving van de wettelijke regels te stimuleren.

  Bekijk de reportage

  We bieden ook de mogelijkheid om foto's in te sturen. Online zijn we wel genoodzaakt strenger te selecteren (helemaal bij de vele schilderijen die aangeboden worden) en ons te beperken tot alleen bijzondere voorwerpen. De eigenaren daarvan nodigen wij uit. Eigenaren van objecten die er niet uitspringen krijgen dus geen reactie van ons. Dus bij twijfel kom dan vooral met je object(en) naar een opnamedag waar je van harte welkom bent en altijd een reactie krijgt op élk meegenomen voorwerp. ⇒ online insturen foto's

  Ongeveer een half jaar na de opnamedag. Houd het overzicht van uitzenddata in de gaten.

  Tijdens een opnamedag worden ontzettend veel opnames gemaakt. Zoveel dat niet alle opnames uiteindelijk in de uitzending belanden.

  Neem contact op met de redactie.