Als je in Nederland over de snelweg rijdt, kom je regelmatig onder een ecoduct door. Een ecoduct wordt ook wel een natuurbrug genoemd. Deze brug verbindt natuurgebieden met elkaar die voorheen door vele wegen van elkaar werden gescheiden.

Knelpunten

In 1990 is in Nederland de ‘Ecologische Hoofdstructuur’ geïntroduceerd. Dit was een plan om een landelijk netwerk van verbonden natuurgebieden te ontwikkelen. Het aantal knelpunten werd vastgesteld op 178. In 2004 is er 250 miljoen geserveerd voor het ‘Meerjarenprogramma Ontsnippering’. Hiermee zijn talloze ecoducten aangelegd over rijks- en spoorwegen. Het programma loopt tot 2018 en er is ondertussen al 94% opgelost van de 178 knelpunten.

Feitje:

In Australië bestaat zelfs een ecoduct voor koala’s en een ecoduct voor de migratie van krabben!

De oversteek

Dieren zoals bijvoorbeeld een edelhert kunnen door het ecoduct van het ene naar het andere gebied trekken. In het begin is het nog even wennen, maar al gauw zullen meerdere dieren de weg over het ecoduct vinden. Er is ook vaak veel begroeiing te vinden op het ecoduct. Zo kunnen de dieren wennen aan de oversteek en hebben ze iets te knabbelen. Wanneer er voldoende rust op en rondom het ecoduct is zullen ze zelfs overdag de oversteek maken. Maar in de nacht wordt het ecoduct ook nog veelvoudig gebruikt, bijvoorbeeld door de das.

Door de komst van ecoducten is de Veluwe het grootste aangesloten natuurgebied van Noordwest-Europa geworden. Zo krijgen de dieren elke keer weer een nieuw stukje leefgebied erbij.

Deel dit artikel