Je herkent hem aan zijn opvallende zwart-witte kopstrepen: de das. Het is een sociaal dier die vaak in families leeft. ’s Avonds wordt de das actief en begint hij aan zijn dag.

Familie

De Europese das behoort tot de marterachtigen. De Europese das is een uitzondering van de andere soorten. Ze leven namelijk in grote familiegroepen terwijl de overige soorten solitair leven. De dassen hebben veel sociale interacties met elkaar, bijvoorbeeld een lekker potje ravotten. Dit doen ze om de familieband te versterken.

Ondergrondse tunnels

De das leeft samen met zijn familie in een netwerk van ondergrondse tunnels, een burcht. Een burcht heeft drie tot tien ingangen, deze kunnen één tot tien meter van elkaar af liggen. Soms kan een das wel zijn hele leven lang in dezelfde burcht blijven. Vaak worden de burchten van generatie op generatie gebruikt, hierdoor zijn de meeste burchten al eeuwenoud. De das is dus erg gesteld op zijn huis en maakt het dan ook regelmatig schoon. Het oude nestmateriaal wordt verwijderd en het nieuwe nestmateriaal, zoals droog gras en bladeren, wordt weer naar binnen gebracht.

Jongen

In februari worden de meeste jongen geboren, na acht weken komen ze voor het eerst naar buiten en ontdekken ze de buitenwereld. Vaak worden er twee tot vijf jongen geboren per worp. Wanneer de jongen worden geboren zijn ze blind en roze, met een grijze vacht. Later krijgen ze pas die kenmerkende zwart-witte kopstrepen. Meestal blijven de jongen bij hun ouders in de burcht wonen.

Wat je vindt mag je houden

De das speurt de bodem af naar eten, hij eet alles wat hij tegenkomt. Meestal eet hij regenwormen, insecten, eikels en zelfs mieren! Maar één van zijn lievelingsgerechten is een bosbes. Daarnaast neemt de das graag een kijkje bij andere nesten en als hij iets interessants ziet, dan neemt hij het maar al te graag mee. Hij plundert wel alleen maar als er niemand in de buurt is, zo dapper is de das dan ook wel weer.

Deel dit artikel