Er zijn maar weinig mensen die er ooit één hebben gezien; een boommarter (Martes martes). Deze harige boombewoner is dan ook een van de onzichtbaarste zoogdieren die ons land rijk is. 
 

In Nederland komt hij in kleine aantallen voor in Drenthe, op de Veluwe, in Twente, oostelijk Noord-Brabant en in Limburg. De boommarter mijdt de nabijheid van de mens en vormt daarom nauwelijks een gevaar voor huisdieren. Hij bezit meestal een aantal nesten, vaak eerdere vogel- en eekhoornnesten of boomholten die zich op een paar meter boven de grond bevinden.

Dol op beukennootjes

De boommarter leeft vooral van de verschillende dieren in het bos; van muis tot reekalf, van aurerhaan tot goudhaantje, er is geen dier voor hem veilig. Hij doodt ook wel kikkers en vissen maar die eet hij meestal niet op. Hij houdt trouwens wel van insecten; zo plundert hij de nesten van wespen en hommels. Hiernaast is hij dol op vruchten en beukennootjes en vormen bessen, vooral lijsterbessen, zijn hoofdvoedsel. 

Miauwende marters

De paartijd van de boommarter valt in juli en augustus. In de paartijd paart het vrouwtje meestal met meerdere mannetjes. Meestal miauwen marters in de paartijd als een kat. Voor de paring achtervolgen de dieren elkaar speels en grommen ze. In april en mei vinden de geboorten plaats. De jongen zijn bij de geboorte blind en bedekt met een grijzige vacht. In het begin laten de jongen uit het nest vaak een soort getjilp horen. Het vrouwtje zoogt de jongen zes weken en geeft hen daarna pas vlees. Na 34 to 38 dagen gaan de ogen open en na weer twee tot drie weken verlaten de jongen af en toe het nest en klimmen onbeholpen rond in de omgeving. 

Bronstig vrouwtje

 Al snel zijn de jonge boomarters behendige klimmers en springers, die uiterst levendig in de bomen en op de grond ronddartelen, spelen en jagen. Wanneer het volop zomer is en het vrouwtje weer bronstig wordt, gaat de familie uiteen. De geslachtsrijpheid treedt op zijn vroegst tijdens de vijftiende levensmaand in. In de vrije natuur wordt de boommarter 8 tot 10 jaar oud. In gevangenschap kunnen boommarters wel 16 jaar worden. 

 

Deel dit artikel