De Veluwe bestaat uit verschillende stuifzandgebieden, waar verschillende diersoorten leven; een bijzondere biotoop met bijzondere inwoners. 

Stuifzandgebieden

Grote stuifzandgebieden zijn als gevolg van overbegrazing en afplaggen en onder invloed van de wind ontstaan in heidevelden waarbij in de omtrek geen bossen waren. Een goed ontwikkeld stuifzandgebied bevat over het algemeen evenveel vaatplanten als mossen en twee keer zoveel soorten korstmossen. Vooral op voedselarme uitgestoven vlaktes van stuifzandgebieden kunnen zoveel korstmossen groeien dat je kunt spreken van een ware korstmossteppe.

Diersoorten

Voor veel kleine diersoorten vormt dit droge zandlandschap de belangrijkste habitat in Nederland. De meest karaktereristieke soorten de je hier tegen komt zijn de heidelibelle, de sterk bedreigde kleine heivlinder, verschillende loopkevers, de lentevuurspin en de aarbeivlinder. 

Deel dit artikel