In de duingebieden van de Waddeneilanden leven twee soorten vogels met veel overeenkomsten: de velduil en de bruine kiekendief.

Opvallend verenkleed

De velduil heeft een licht en geelbruin verenkleed. De bovenzijde heeft een patroon van donkerbruine vlekken. Dit zorgt ervoor dat de uil gecamoufleerd is als hij op de grond, zit, dat is handig aangezien het een grondbroeder is. Wat opvallend is aan de velduil is zijn gele iris en zijn korte oorpluimen. De bruine kiekendief heeft lange gele poten. Het mannetje heeft zwarte vleugelpunten en een grijze staart. Het merendeel van het verenkleed is bruin. Het vrouwtje daarentegen is geheel bruin en heeft een witte kruin en keel.

Jagers

Beide vogels zijn overdag actief. Ze jagen vooral op kleine knaagdieren zoals muizen, maar af en toe staan konijnen of kleine vogels ook op het menu. De bruine kiekendief heeft een speciale manier van jagen: in een lage glijvlucht scheert hij over het landschap terwijl zijn scherpe blik gericht is op de grond, op zoek naar een prooi.

Broedparen

Door het toenemende toerisme op de Waddeneilanden is het aantal broedparen van beide vogelsoorten afgenomen. Dat is een probleem omdat de vogels niet alleen van rust houden maar ook allebei grondbroeders zijn. Een nest op de grond is natuurlijk veel kwetsbaarder dan een nest in een boom. De velduil broedt maar één keer in de drie jaar, maar dan brengt hij wel vier tot zeven jongen groot. De jongen verlaten het nest vaak na veertien dagen. De bruine kiekendief broedt wél elk jaar en legt drie tot zes eieren. De jongen blijven vijfendertig tot veertig dagen op het nest. Hierna zijn ze vliegvlug.

Overwinteren in Zuidwest-Nederland

De velduil leidt een nomadisch bestaan, als er voldoende voedsel en veiligheid wordt geboden dan neemt de velduil al snel genoegen met de plek. De bruine kiekendief heeft wel iets meer eisen, deze vogel leeft graag in open moerasgebieden of open boerenland. Velduilen trekken in de winter in zuidelijke/zuidwestelijke richting. De bruine kiekendief overwintert graag in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Maar soms kiest hij er ook voor om in ons kleine kikkerlandje te overwinteren, in Zuidwest-Nederland om precies te zijn.

Deel dit artikel