Eén van de bekendste weidevogels is de grutto, maar helaas is de aanwezigheid van deze prachtige weidevogel geen vanzelfsprekendheid meer. 

Als je meer wil lezen over de volwassen grutto klik dan hier.

De paring

Als de grutto eenmaal zijn of haar wederhelft heeft gevonden, volgt de paring. Het is voor het mannetje nog knap lastig om het evenwicht te bewaren tijdens het ritueel. Zodra de paring is voltooid, zoekt het vrouwtje een nestplaats uit. Als deze eenmaal bepaald is, graaft het vrouwtje een ondiep kuiltje in het weiland. Vervolgens legt ze daar vier eieren neer. Zowel het vrouwtje als het mannetje broeden de eieren in 24 dagen uit.

Nestvlieders

Na het uitkomen van de eieren, verlaten de kuikens direct het nest. Het zijn dan ook zogenaamde nestvlieders. Het is daarom belangrijk dat de weilanden bloemrijk zijn, want al die bloemen trekken insecten aan en die insecten zijn weer heel goed voedsel voor de kuikens. Door de intensieve landbouw zijn er steeds minder bloemrijke weilanden in Nederland. Mede daardoor is de gruttostand dramatisch achteruit gegaan en staat de grutto zelfs op de Rode Lijst.

Gevaar

Wanneer er gevaar dreigt vliegen de vogels massaal op om de indringer te verjagen. Tijdens dit alarm houden de kuikens zich doodstil. Als de rust is weergekeerd zoeken de kuikens nog met regelmaat de warmte en bescherming op, onder moeders vleugels. Na 25 à 30 dagen zijn de gruttokuikens vliegvlug, de donsveren hebben dan plaatsgemaakt voor échte veren.

Na de broedtijd verzamelen de grutto’s zich om ons land te verlaten. Ze vertrekken dan naar West-Afrika om te overwinteren.

Deel dit artikel