Geboren in een waterplas, alsof ’t een klein visje was. Pootjes komen naderhand, om te kunnen springen op het vaste land.

Honderden klompen kikkerdril

Van alle in West-Europa levende bruingekleurde kikkers is de bruine kikker (Rana temporaria) de meest voorkomende en als onvrijwillige leverancier van kikkerbilletjes ook het meest bekend. Als de paartijd in aantocht is komen de bruine kikkers in grote aantallen bijeen en vindt de bevruchting plaats. Het vrouwtje zet dan alle eieren af waarna het kikkerdril in honderden klompen dicht bijeen in ondiep water ligt. Na ongeveer 1 à 2 weken komen de eieren uit.

Kikkerregen

Afgezien van enkele kikkervisjes van de groene kikker (Rana esculenta) en de vroedmeesterpad (Alytes obstetricans), zijn de kikkervisjes van de bruine kikker de eerste amfibieënlarven die men in de vijvers in het voorjaar aantreft. In juni veranderen de kikkervisjes, die in maart geboren worden, in ongeveer 1,5 centimeter grote kikkers. Deze verlaten – wanneer het een goed jaar is – in grote aantallen gelijktijdig de vijver. In de volksmond noemt men deze grootschalige verplaatsing van kikkers de ‘Kikkerregen’. Tot aan het begin van de geslachtsrijpheid, na drie jaar, leiden de kikkers – net als hun ouders – een solitair leven in weiden en bossen.  

Opa en oma kikker

Is de bruine kikker eenmaal geslachtsrijp, dan zijn de levenskansen aanzienlijk hoger dan die van een even groot zoogdier of zangvogeltje; 43% leeft nog een jaar en wordt dus minimaal 4 jaar oud, 32% leeft nog 2 jaar en 14% nog 3 jaar. Ze zijn dan grootvader en grootmoeder geworden, omdat hun jongen die in het derde levensjaar geboren werden, nu zelf geslachtsrijp zijn en zich voortplanten.

De bruine kikker als delicatesse

Voor kikkers en padden is de grootste vijand tegenwoordig de mens. In Europa waren vroeger de dijen van de bruine kikker gebruikelijk voedsel tijdens de vastentijd en tegenwoordig eet men in Midden- en West-Europa de ‘kikkerbilletjes’ hoofdzakelijk als lekkernij. Veel ernstiger dan dit ‘verbruik’ is de door de mens veroorzaakte indirecte bedreiging. Behalve de vernietiging van broedplaatsen en woongebieden ten gevolge van het droogleggen van vijvers en verdere verandering in het landschap, eist ook het autoverkeer haar tol op de kikkerpopulatie. 

Wild in Nederland - Afl. 3 Parende bruine kikkers 

Deel dit artikel