AVROTROS
Eurovisie SongfestivalEurovisie Songfestival
Eurovisie SongfestivalEurovisie Songfestival

Statement AVROTROS over diskwalificatie Joost Klein

We hebben kennis genomen van de diskwalificatie door de EBU. AVROTROS vindt de diskwalificatie disproportioneel en is geschokt door de beslissing. We betreuren het enorm.

  1. Eurovisie Songfestival

Nikkie de Jager geeft de 12 punten niet

- Update

Nu AVROTROS niet langer onderdeel is van de finale van het Eurovisie Songfestival, voelen we ons niet geroepen om live punten uit te delen. In overleg met Nikkie de Jager, die vanavond als onze spokesperson zou optreden, hebben we besloten het dan ook niet te doen. Net als Nikkie hadden wij deze avond heel anders voorgesteld.

Statement in het Nederlands

Na het optreden van afgelopen donderdag heeft zich een incident voorgedaan. Tegen duidelijk gemaakte afspraken in is Joost gefilmd toen hij net van het podium af kwam en zich moest haasten naar de greenroom. Op dat moment heeft Joost herhaaldelijk aangegeven niet gefilmd te willen worden. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Dit heeft geleid tot een dreigende beweging van Joost naar de camera. Hierbij heeft Joost de cameravrouw niet aangeraakt. Van dit incident is melding gemaakt, gevolgd door een onderzoek van de EBU en politie.

Gisteren en vandaag hebben we uitgebreid met de EBU overlegd en verschillende oplossingen aangedragen. Desondanks heeft de EBU toch besloten Joost Klein te diskwalificeren. AVROTROS vindt de maatregel heel zwaar en disproportioneel. We staan voor goede omgangsvormen, laat daar geen misverstand over bestaan, maar een maatregel tot uitsluiten staat in onze ogen niet in verhouding tot dit incident.

We zijn heel teleurgesteld en ontdaan, ook voor alle miljoenen fans die zo ontzettend naar vanavond toe leefden. Wat Joost Nederland en Europa heeft gebracht, had niet zo mogen eindigen.

Statement in English

We have taken note of the disqualification by the EBU. AVROTROS finds the disqualification disproportionate and is shocked by the decision. We deeply regret this.

An incident occurred after last Thursday's performance. Against clearly made agreements, Joost was filmed when he had just gotten off stage and had to rush to the greenroom. At that moment, Joost repeatedly indicated that he did not want to be filmed. This wasn’t respected. This led to a threatening movement from Joost towards the camera. Joost did not touch the camera woman. This incident was reported, followed by an investigation by the EBU and police.

Yesterday and today we consulted extensively with the EBU and proposed several solutions. Nevertheless, the EBU has still decided to disqualify Joost Klein. AVROTROS finds the penalty very heavy and disproportionate. We stand for good manners -let there be no misunderstanding about that- but in our view, an exclusion order is not proportional to this incident.

We are very disappointed and upset for the millions of fans who were so excited for tonight. What Joost brought to the Netherlands and Europe shouldn’t have ended this way.

Update spokesperson: 

Now that AVROTROS is no longer part of the Grand Final of the Eurovision Song Contest, we do not feel the need to hand out the points of the Dutch jury. In consultation with Nikkie de Jager, who would act as our spokesperson tonight, we decided not to do it. Just like Nikkie, we imagined this evening very differently.

MeerMeer
Loading
AndersAnders
Loading