AVROTROS
De RadioRingDe RadioRing
De RadioRingDe RadioRing

Reglementen Gouden RadioRing, Zilveren RadioSter en Gouden Podcast

De verkiezing van de RadioRing voor Beste Programma, de RadioRing voor Beste Presentator en de RadioRing voor Beste Podcast wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS.

 1. De RadioRing

Verantwoording verkiezing RadioRing voor Beste Programma 2023

 • De verkiezing van de RadioRing voor Beste Programma wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS.

 • In aanmerking voor de verkiezing van de RadioRing voor Beste Programma 2023 komen alle Nederlandstalige radioprogramma’s van Nederlandse makelij, die landelijk op FM en/of DAB+ zijn uitgezonden door Nederlandstalige, landelijke publieke omroep en commerciële stations in de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, en die voorkomen in de Top 250 van de best beluisterde radioprogramma’s over het gehele jaar 2023, samengesteld op basis van luistercijfers van het NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Een verkiesbaar radioprogramma moet in 2023 minimaal in een aaneengesloten periode van drie maanden zijn uitgezonden (dat hoeven geen drie volle maanden te zijn geweest) en dient minimaal twaalf uitzendingen te hebben gehad. 

 • Naast de radioprogramma’s die op basis van bovenstaande voorwaarden in de keuzelijst voorkomen, zal er tevens een ‘vrije keuze’ optie op de stemsite worden aangeboden, waarbij een stemmer zelf een radioprogramma kan invullen dat niet in de keuzelijst voorkomt. Een dergelijke vrije keuze zal in het geval van nominatie door AVROTROS getoetst worden op de bij het vorige punt vermelde voorwaarden (met uitzondering van de voorwaarde van een notering in de Top 250 van het NLO over het gehele jaar 2023). Bij de verkiezing van de RadioRing voor Beste Programma kan maar 1 stem uitgebracht worden. Er kan dus alleen worden gestemd op een radioprogramma uit de keuzelijst óf op een radioprogramma op basis van eigen keuze.

 • Uitgesloten van deelname zijn nieuwsblokken, uitzendingen van politieke partijen, hoorspelen, programma’s die de naam van een invaller hebben gekregen, programma’s die in een andere taal dan het Nederlands worden gepresenteerd en programma’s die een samenvatting/weekoverzicht van het reguliere programma zijn. AVROTROS behoudt zich het recht voor om een radioprogramma uit te sluiten van deelname of uit de stemlijst te verwijderen als dat radioprogramma in verband wordt gebracht met malafide praktijken.

 • Als een radioprogramma gedurende het radiojaar is gestopt, wel aan de voorwaarden voldoet en onder een andere naam is doorgegaan, dan komt alleen de meest recente programmanaam op de stemlijst (mits die nieuwe naam ook aan de voorwaarden voldoet).

 • Na publicatie van de geselecteerde programma’s op de internetsite van de verkiezing kan de selectie alleen worden gewijzigd door degene die de geselecteerde programma’s heeft vastgelegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden wanneer een programma bij nader inzien toch niet aan de criteria voldoet (en dus verwijderd dient te worden) of toch wel aan de criteria voldoet (en dus toegevoegd dient te worden).

 • Het publiek kan in de eerste en tweede ronde stemmen via internet. De verkiezing van de eerste ronde loopt van 8 januari 2024 om 16:30 uur t/m 18 januari 2024 om 12:00 uur. De tweede ronde gaat open op 19 januari 2024 om 18.30 uur en er kan gestemd worden tot 25 januari 2024 om 12:00 uur.

 • Iedere stemmer kan in beide rondes maximaal 1 stem uitbrengen. Het is in beide rondes mogelijk om vaker te stemmen, maar de reeds uitgebrachte stem wordt dan automatisch overschreven door de nieuwe stem.

 • De vijf radioprogramma’s met de meeste stemmen worden genomineerd voor de RadioRing voor Beste Programma. Meteen na de publiekelijke bekendmaking van de vijf genomineerden volgt een tweede ronde. Het publiek kan wederom via internet een stem uitbrengen op één van de vijf genomineerde radioprogramma’s. Het radioprogramma met de meeste stemmen wint de RadioRing voor Beste Programma.

 • Als na afloop van de eerste verkiezingsronde verschillende radioprogramma’s een gelijk aantal stemmen heeft, dan worden, indien van toepassing, al deze programma’s genomineerd. In dat geval kan het zo zijn dat er meer dan vijf radioprogramma’s genomineerd worden voor de RadioRing voor Beste Programma.

 • Alle stemmen uit de eerste verkiezingsronde vervallen als de tweede ronde aanvangt. De teller staat voor ieder programma dat in de tweede verkiezingsronde meedoet weer op nul.

 • Als na afloop van de tweede verkiezingsronde meerdere genomineerde radioprogramma’s de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere radioprogramma’s de RadioRing voor Beste Programma. 

 • Een radioprogramma kan de RadioRing voor Beste Programma maar één keer per drie edities winnen. Deze regel geldt ook voor identieke of sterk gelijkende remakes, al te gelijkende spin-offs en programma’s met een andere naam maar een goeddeels zelfde formule en/of met dezelfde presentator(en).

 • De volledige stemprocedure van de RadioRing voor Beste Programma staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris het besluit nemen één of meerdere radioprogramma‘s uit de verkiezing te schrappen. Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. De notaris zal hierop streng toezien. De notaris maakt proces verbaal op van zowel de uitslag van de eerste als de tweede verkiezingsronde.

 • Het is kandidaten toegestaan promotie te maken. Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om de kandida(a)t(en) onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regels omtrent promotie gelden gedurende de gehele loop van de stemperiode.

 • AVROTROS is gerechtigd in overleg met de notaris het reglement te allen tijde aan te passen.

Verantwoording verkiezing Beste Presentator 2023

 • De verkiezing van de RadioRing voor Beste Presentator wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS.

 • In aanmerking voor de verkiezing van de RadioRing voor Beste Presentator komen presentatoren van Nederlandstalige radioprogramma’s van Nederlandse makelij, die landelijk op FM en/of DAB+ zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroep en commerciële stations in de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, en wiens radioprogramma voorkomt in de Top 250 van de best beluisterde radioprogramma’s over het gehele jaar 2023, samengesteld op basis van luistercijfers van het NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Een verkiesbare radiopresentator moet in 2023 minimaal in een aaneengesloten periode van drie maanden on-air zijn geweest (dat hoeven geen drie volle maanden te zijn geweest) en dient minimaal twaalf uitzendingen te hebben gepresenteerd.

 • Naast de presentatoren die op basis van bovenstaande voorwaarden in de keuzelijst voorkomen, zal er tevens een ‘vrije keuze’ optie op de stemsite worden aangeboden, waarbij een stemmer zelf een presentator kan invullen die niet in de keuzelijst voorkomt. Een dergelijke vrije keuze zal in het geval van nominatie door AVROTROS getoetst worden op de bij het vorige punt vermelde voorwaarden (met uitzondering van de voorwaarde dat diens radioprogramma een notering moet hebben in de Top 250 van het NLO over het gehele jaar 2023). Bij de verkiezing van de RadioRing voor Beste Presentator kan maar 1 stem uitgebracht worden. Er kan dus alleen worden gestemd op een presentator uit de keuzelijst óf op een presentator op basis van eigen keuze.

 • Presentator op de radio is de verzamelnaam voor een dragende stem van een radioprogramma. Dat kan een deejay zijn, maar geen nieuws-anchor (nieuwsblokken zijn uitgesloten van deelname, evenals uitzendingen van politieke partijen, hoorspelen en programma’s die in een andere taal dan het Nederlands worden gepresenteerd). De presentatoren leiden het radioprogramma of werken in een gelijke verhouding samen als duo-presentatie of zijn de enige die het radioprogramma presenteren. Bij duo-presentatie kunnen beide presentatoren als duo worden genomineerd. Sidekicks en mensen met een rubriek of andere kortdurende aanwezigheid zijn uitgesloten van deelname.

 • Er is één RadioRing voor Beste Presentator verkiezing. Er is geen onderscheid meer in beste mannelijke presentator en beste vrouwelijke presentator. Alle genders staan op één stemlijst.

 • Na publicatie van de geselecteerde presentatoren op de internetsite van de verkiezing kan de selectie alleen worden gewijzigd door degene die de geselecteerde namen heeft vastgelegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden wanneer een presentator bij nader inzien toch niet aan de criteria voldoet (en dus verwijderd dient te worden) of toch wel aan de criteria voldoet (en dus toegevoegd dient te worden).

 • Het publiek kan in de eerste en tweede ronde stemmen via internet. De verkiezing van de eerste ronde loopt van 8 januari 2024 om 16:30 uur t/m 18 januari 2024 om 12:00 uur. De tweede ronde gaat open op 19 januari 2024 om 18.30 uur en er kan gestemd worden tot 25 januari 2024 om 12:00 uur.

 • Iedere stemmer kan in beide rondes maximaal 1 stem uitbrengen. Het is in beide rondes mogelijk om vaker te stemmen, maar de reeds uitgebrachte stem wordt dan automatisch overschreven door de nieuwe stem.

 • Alle stemmen uit de eerste verkiezingsronde vervallen als de tweede ronde aanvangt. De teller staat voor iedere genomineerde die in de tweede verkiezingsronde meedoet weer op nul.

 • De vijf presentatoren met de meeste stemmen worden genomineerd voor de RadioRing voor Beste Presentator. Meteen na de publiekelijke bekendmaking van de vijf genomineerden volgt een tweede ronde. Het publiek kan wederom via internet een stem uitbrengen op één van de vijf genomineerde presentatoren. De presentator met de meeste stemmen wint de RadioRing voor Beste Presentator. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de RadioRing.

 • Als na afloop van de eerste verkiezingsronde verschillende presentatoren een gelijk aantal stemmen heeft, dan worden, indien van toepassing, al deze presentatoren genomineerd. In dat geval kan het zo zijn dat er meer dan vijf presentatoren genomineerd worden voor de RadioRing voor Beste Presentator.

 • Als na afloop van de tweede verkiezingsronde meerdere genomineerde presentatoren de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere presentatoren de RadioRing voor Beste Presentator. 

 • Eén en dezelfde presentator kan maximaal drie keer achter elkaar in opeenvolgende edities de RadioRing voor Beste Presentator winnen. Daarna mag die presentator één editie niet meedoen aan de verkiezing van de RadioRing voor Beste Presentator.

 • De volledige stemprocedure van de RadioRing voor Beste Presentator staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris het besluit nemen een of meerdere presentatoren uit de verkiezing te schrappen. De notaris maakt proces verbaal op van de uitslag.

 • Het is kandidaten toegestaan promotie te maken. Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om de kandida(a)t(en) onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regels omtrent promotie gelden gedurende de gehele loop van de stemperiode.

 • AVROTROS is gerechtigd in overleg met de notaris het reglement te allen tijde aan te passen.

Verantwoording verkiezing de RadioRing voor Beste Podcast 2023

 • De verkiezing van de RadioRing voor Beste Podcast wordt georganiseerd door en staat onder verantwoording van AVROTROS. 

 • In aanmerking voor de verkiezing van de RadioRing voor Beste Podcast 2023 komen Nederlandstalige podcasts van Nederlandse makelij die voorkomen in de Top 100 van de ‘NLO Podcast en Audio on demand Standaard’ of de Top 100 van het podcast-platform Spotify, gemeten op basis van de beschikbare data over het gehele jaar 2023. Daarnaast zal er een ‘vrije keuze’ optie op de stemsite worden aangeboden, waarbij een stemmer zelf een podcast kan invullen die niet in de keuzelijst voorkomt. In geval van nominatie middels vrije keuze zal de bewuste podcast door de notaris getoetst worden op de gestelde voorwaarden (zie volgende punt). Bij de verkiezing van de RadioRing voor Beste Podcast kan maar 1 stem uitgebracht worden. Er kan dus alleen worden gestemd op een podcast uit de keuzelijst óf op een podcast op basis van eigen keuze.

 • Een verkiesbare podcast moet in 2023 minimaal 2 nieuwe afleveringen hebben gepubliceerd. Uitgesloten van deelname zijn podcasts waarin het gaat om terugluisteren van lineaire radio- of tv-uitzendingen. Bij de verkiezing van de RadioRing voor Beste Podcast gaat het om zogenaamde podcast-only titels, waarvan de content speciaal is gemaakt voor het medium podcast. Een podcast-only titel die is uitgezonden op een lineair kanaal, komt wel in aanmerking voor een plaats op de stemlijst.

 • Na publicatie van de geselecteerde podcasts op de internetsite van de verkiezing kan de selectie alleen worden gewijzigd door degene die de geselecteerde podcasts heeft vastgelegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden wanneer een podcast bij nader inzien toch niet aan de criteria voldoet (en dus verwijderd dient te worden) of toch wel aan de criteria voldoet (en dus toegevoegd dient te worden).

 • Het publiek kan in de eerste en tweede ronde stemmen via internet. De verkiezing van de eerste ronde loopt van 8 januari 2024 om 16:30 uur t/m 18 januari 2024 om 12:00 uur. De tweede ronde gaat open op 19 januari 2024 om 18.30 uur en er kan gestemd worden tot 25 januari 2024 om 12:00 uur.

 • Iedere stemmer kan in beide rondes maximaal 1 stem uitbrengen. Het is in beide rondes mogelijk om vaker te stemmen, maar de reeds uitgebrachte stem wordt dan automatisch overschreven door de nieuwe stem.

 • Alle stemmen uit de eerste verkiezingsronde vervallen als de tweede ronde aanvangt. De teller staat voor iedere genomineerde die in de tweede verkiezingsronde meedoet weer op nul.

 • De vijf podcasts met de meeste stemmen worden genomineerd voor de RadioRing voor Beste Podcast. Meteen na de publiekelijke bekendmaking van de vijf genomineerden volgt een tweede ronde. Het publiek kan wederom via internet een stem uitbrengen op één van de vijf genomineerde podcasts. De podcast met de meeste stemmen wint de RadioRing voor Beste Podcast. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de RadioRing.

 • Als na afloop van de eerste verkiezingsronde verschillende podcasts een gelijk aantal stemmen heeft, dan worden, indien van toepassing, al deze podcasts genomineerd. In dat geval kan het zo zijn dat er meer dan vijf podcasts genomineerd worden voor de RadioRing voor Beste Podcast.

 • Als na afloop van de tweede verkiezingsronde meerdere genomineerde podcasts de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere radioprogramma’s de RadioRing voor Beste Podcast. 

 • Een podcast kan de RadioRing voor Beste Podcast maar één keer per drie edities winnen. Deze regel geldt ook voor identieke of sterk gelijkende remakes, al te gelijkende spin-offs en podcasts met een andere naam maar een goeddeels zelfde formule en/of met dezelfde presentator(en).

 • De volledige stemprocedure van de RadioRing voor Beste Podcast staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris het besluit nemen één of meerdere podcasts uit de verkiezing te schrappen. Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing. De notaris zal hierop streng toezien. De notaris maakt proces verbaal op van zowel de uitslag van de eerste als de tweede verkiezingsronde.

 • Het is kandidaten toegestaan promotie te maken. Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem, of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn, of dat de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers de kans op een (specifieke) beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om de kandida(a)t(en) onder de aandacht van het publiek te brengen. Deze regels omtrent promotie gelden gedurende de gehele loop van de stemperiode.

 • AVROTROS is gerechtigd in overleg met de notaris het reglement te allen tijde aan te passen.

MeerMeer
Loading
AndersAnders
Loading