Joost Klein op het podium
Eurovisie SongfestivalEurovisie Songfestival
Eurovisie SongfestivalEurovisie Songfestival

Update AVROTROS met betrekking tot het Eurovisie Songfestival

De afgelopen weken is er veel gebeurd achter de schermen bij AVROTROS in de naweeën van de teleurstellende afloop van het Songfestival voor Nederland. Hierbij proberen we te delen wat kan en vragen we tegelijkertijd begrip voor het feit dat niet alles (nog) openbaar gemaakt kan worden.

  1. Eurovisie Songfestival

Diskwalificatie Joost Klein

Het onderzoek van het incident na afloop van het optreden van Joost Klein in de tweede halve finale is nog in behandeling bij het Zweedse Openbaar Ministerie. Gedurende dit onderzoek kunnen we helaas niet inhoudelijk ingaan op de details, de toedracht en de afwikkeling van dit incident omdat dit het onderzoek zou kunnen beïnvloeden.

We kunnen wel stellen dat op basis van de informatie die we toen en nu hebben nog steeds van mening zijn dat de diskwalificatie onnodig en disproportioneel was.

Onderzoek EBU

AVROTROS heeft net als andere deelnemende landen een verzoek gehad om mee te werken aan een onderzoek vanuit de EBU. Wij hebben besloten hieraan mee te werken met de nodige kanttekeningen.

AVROTROS is van mening dat er een breder, diepgravend en echt onafhankelijk onderzoek nodig is om structurele problemen te adresseren. Niet alleen de werkwijze van de organisatie in Malmö en de EBU, maar ook de onafhankelijke rol en het mandaat van de Reference Group (het comité van afgevaardigde deelnemende landen), de regels/procedures en beroepsmogelijkheden bij klachten en de toegenomen druk op de artiesten en delegaties in aanloop naar en tijdens het Songfestival zouden onderwerp van onderzoek moeten zijn door een erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Toekomst

Het Eurovisie Songfestival is opgericht om via muziek landen en volkeren met elkaar te verbinden en onderling broederschap te stimuleren. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn bij de organisatoren en alle deelnemende landen.

Tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen, houden we deelname aan het Songfestival in beraad.

English: AVROTROS update regarding the Eurovision Song Contest

In the past few weeks, a lot has happened behind the scenes at AVROTROS in the aftermath of the disappointing outcome of the Song Contest for the Netherlands. In this article, we want to share what we can, but we also ask for understanding of the fact that not everything can be made public (yet).

Disqualification of Joost Klein

The investigation into the incident after Joost Klein's performance in the 2nd semi-final is still pending at the Swedish Public Prosecution Service. During this investigation, we unfortunately cannot go into the details, the circumstances, and the handling of this incident because this could influence the investigation.

We can say that based on the information we had then and have now, we still believe that the disqualification was unnecessary and disproportionate.

EBU investigation

AVROTROS, like other participating countries, has received a request from the EBU to cooperate in an investigation. We have decided to cooperate with this, with the necessary caveats. AVROTROS believes that a broader, more in-depth, and truly independent investigation is needed to address structural problems.

Not only organization in Malmö and the EBU, but also the role and mandate of the Reference Group (the committee of delegated participating countries), the rules/procedures and appeal possibilities in the event of complaints, and the increased pressure on the artists and delegations in the run-up to and during the Song Contest should be the subject of investigation by a recognized and independent research agency.

Future

The Eurovision Song Contest was created to connect countries and peoples through music and to encourage mutual brotherhood. This should be the starting point for the organizers and all participating countries.

Until AVROTROS is confident that structural adjustments will be made to the artists and their musical message back in the center, we will keep participation in the Song Contest under consideration.

Schrijf je in voor de AVROTROS nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief vind je de allerleukste content van alle programma's en onze speciale evenementen. Meld je hier aan:

Dit veld is verplicht

MeerMeer
Loading
AndersAnders
Loading